Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 19-06-2015, Aleksandra
Szanowna Pani,
Kilka tygodni temu zgłaszałam do Staży Miejskiej informację, iż na ul. Piasta (vis a vis liceum) znajduje się sarna. Przybyły na miejsce patrol zobowiązał się poinformować właściciela działki oraz z łowczego w celu uwolnienia sarny. Dziś w dniu 19.06 sarna nadal przebywa na wymienionym wcześniej terenie. Uprzejmie proszę o interwencję oraz uwolnienie sarny.
Z poważaniem
A.Malinowska
Odpowiedź 02-07-2015

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani maila, uprzejmie informuję, że Straż Miejska wielokrotnie interweniowała w tej sprawie. Jednakże ze względu na nie wyrażenie zgody osoby zarządzającej niniejszą nieruchomością na wejście na posesję, w celu odłowienia zwierzyny, wystąpiliśmy do Policji, aby podjęła stosowne działania.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią


 

do góry strony
Pytanie 22-02-2015, andrzej lissowski
Witam
Ponieważ chciałbym skorzystać z unijnych środków na wymianę pieców i ocieplenie domu mam pytanie- czy gmina uchwaliła plan gospodarki niskoemisyjnej.
Taki dokument jest konieczny do uzyskania wspomnianych środków.
anliss
Odpowiedź 25-02-2015

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila uprzejmie informuję, że obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Milanówek. Niniejszy Plan zostanie przygotowany do dnia 30.06.2015 r.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Karolina Krajewska - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 10-02-2015, Krzysztof Szumacher
Proszę o odebranie bioodpadów z ul. Gospodarskiej 44B. W dniu 06.02.2015r. firma obsługująca system nie odebrała worków w poniedziałek otrzymałem zapewnienie z Referatu Ochrony Środowiska, że worki zostaną odebrane i do dnia 10.02.2015r. nie zostały odebrane.
W związku z powyższym proszę o wskazanie terminu odbioru bioodpadów.
Odpowiedź 19-02-2015

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila uprzejmie informuję, że niezwłocznie po otrzymanym zgłoszeniu telefonicznym, skontaktowaliśmy się z firmą, świadczącą usługi odbioru odpadów z terenu Milanówka. Otrzymaliśmy informację, że firma była przy Pana posesji dnia 06.02.2015 r. o godzinie 7:45. Odebrane zostały wówczas wszystkie wystawione worki z odpadami. Jednakże po reklamacji przekazanej do firmy przez pracownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią firma zobowiązała się odebrać odpady, o których Pan pisze.  W dniu 11.02.2015 r. worki z bioodpadami zostały odebrane sprzed Pana posesji.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Karolina Krajewska - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 02-02-2015, Marek Bogdański
Dzień dobry,
Moje pytanie do Pana Burmistrza:
Czy mogę spalić gałęzie na swojej działce?
Niedawno stałem się posiadaczem działki na ul.: Mickiewicza. Działka od wielu lat jest zaniedbana. Na jej terenie wyrosło szereg drzew i krzewów tzw. samosiejek oraz drzew owocowych. Uzyskałem zgodę na ich usuniecie. Wiem, że odbierane są liście. Nie wiem, co zrobić z gałęziami (po odseparowaniu konarów), których jest dużo.
Działka jest rozległa, a więc ognisko nie będzie zagrażało żadnym zabudowaniom. W Internecie są różne wpisy na ten temat.

Z poważaniem
Marek B
Odpowiedź 04-02-2015

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila uprzejmie informuję, że na terenie posesji można spalić gałęzie, przy zachowaniu ostrożności oraz zastosowaniu się do kilku ważnych zasad. Gałęzie powinny być suche, aby nie powodowały uciążliwości poprzez nadmierne zadymienie, a miejsce, w którym będą wypalane musi być odpowiednio przygotowane, należy zachować wszelkie niezbędne środki aby nie powodować zagrożenia pożarowego.
W związku z powyższym, jeżeli zostaną zachowane odpowiednie środki ostrożności, to palenie ogniska, w celu spalenia gałęzi na terenie posesji jest dopuszczalne. Jednocześnie informuję, że jeśli złożona jest deklaracja śmieciowa w Urzędzie Miasta, ma Pan również możliwość przewiezienia gałęzi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który znajduje się przy ulicy Turczynek przy Stadionie Miejskim.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - p.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 14-01-2015, Tadeusz
Pani Burmistrz, proszę o odpowiedź na następujące pytania:
a) ile osób, które powinno w naszym mieście płacić za śmieci robi to w rzeczywistości (procentowo i liczebnie) ?
b) czy służby miejskie (Straż Miejska, Ochrona Środowiska itp.) weryfikują ten stan rzeczy? Jeśli tak, to z jaką skutecznością?
c) czy osoba, która produkuje śmieci w naszym mieście a za nie nie płaci może czuć się bezkarna (np. w sytuacji gdzie w rodzinie mieszka 5 osób, a w deklaracji zgłoszono 3 lub 4)?
d) w jaki sposób Miasto weryfikuje czy osoba, która zadeklarowała segregowanie śmieci robi to w rzeczywistości a nie tylko na papierze?
Pytam o te kwestie by się przekonać, czy poprzednia władza wypracowała odpowiednie mechanizmy zapobiegawcze a jak trzeba to restrykcyjne. Po prostu nie chciałbym w przyszłości płacić za nieswoje śmieci (bo sam płacę uczciwie) tylko dlatego że ktoś uczciwy nie jest a Miasto nie potrafi nic z tym zrobić. Mam nadzieję ze skutecznie potrafi!
Pozdrawiam!
TL
Odpowiedź 26-01-2015

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytania z dnia 14.01.2015 r. (data wpływu), uprzejmie informuję:
Ad. a) Liczba mieszkańców, którzy płacili za odpady komunalne wg złożonych deklaracji na dzień 31.12.2014 r. -  brak danych  (w programie do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi „GOMiG- odpady” nie ma możliwości wygenerowania zestawienia o żądanej przez Pana treści).
Na dzień 31.12.2014 r. realizacja należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła -  90,47 % oczekiwanych wpłat.
Ad. b) Funkcjonariusze Straży Miejskiej mają możliwość kontroli, czy została złożona deklaracja dla danej posesji. Jeśli stwierdzą brak deklaracji, przekazują informację do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią, natomiast Mieszkaniec jest pouczany o konieczności jej złożenia.
Referat Ochrony Środowiska kontroluje daną nieruchomość pod kątem złożenia deklaracji dot. odbioru odpadów po zgłoszeniu od Mieszkańców nieprawidłowości lub gdy pracownicy Referatu OŚ zauważą, że odpady nie są wystawiane. Wówczas po pisemnym powiadomieniu Mieszkańca organizujemy wizję lokalną w terenie razem ze Strażą Miejską. Straż Miejska może kontrolować bez powiadomienia ani też bez konieczności posiadania zgłoszenia od mieszkańca.
Ad. c)  Osobom, które nie złożyły deklaracji były wysyłane wezwania do jej złożenia (w 2014 r. - 1801 szt.). Wobec pozostałych osób będą wszczęte postępowania administracyjne mające na celu określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji administracyjnej.
Natomiast osobom, u których stwierdzono zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi są wysłane upomnienia do jej uregulowania (w 2014 r. – 726 szt).
Podatnik sam w deklaracji wskazuje podstawę opodatkowania (ilość osób) i bierze odpowiedzialność za dane w niej wskazane. Podpis na deklaracji stanowi potwierdzenie prawdziwości zawartych w niej danych.
Ad. d) Firma, świadcząca usługi odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie  Milanówka, ma wiedzę, na której posesji został zadeklarowany selektywny sposób gromadzenia odpadów, a na której zmieszany. Pracownicy firmy odbierając worki z odpadami są zobligowani weryfikować, czy odpady są gromadzone zgodnie z deklaracją. "


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Bożena Sehn - Skarbnik Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 11-01-2015, Beata Szumacher
Uprzejmie informuję, że w dniu 09.01.2015r. nie odebrano odpadów komunalnych i bio-odpadów z ulicy Gospodarskiej 44 B. Proszę o interwencję w wyżej wymienionej sprawie oraz informację kiedy zostaną odebrane odpady. Ponadto informuję, że w dniu 09.01.2015r. poinformowałam firmę obsługującą system o nie odebraniu odpadów lecz nie uzyskałam odpowiedzi dlaczego zaistniała taka sytuacja.
Z poważaniem
Beata Szumacher
Odpowiedź 19-01-2015

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani maila uprzejmie informuję, że niezwłocznie po otrzymaniu Pani zgłoszenia, podjęliśmy działanie i interweniowaliśmy u firmy, świadczącej usługi odbioru odpadów z posesji z terenu Milanówka. Firma została zobowiązana do natychmiastowego odebrania odpadów z Pani posesji. Otrzymaliśmy informację zwrotną od firmy, potwierdzoną wizją w terenie pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią, że odpady zostały odebrane w dniu 12.01.2015 r. Powodem nie odebrania odpadów, była zmiana wśród kierowców obsługujących ten rejon miasta, którzy nie zdążyli się jeszcze zapoznać z topografią miasta i licznie występującymi w mieście bocznymi uliczkami.
Przepraszamy za zaistniałe niedogodności.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 18-12-2014, Monika Wojtanek
Gdzie i kiedy będzie dostępny nowy terminarz odbioru śmieci.
Odpowiedź 23-12-2014

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani maila uprzejmie informuję, że harmonogram odbioru odpadów na 2015 rok będzie zamieszczony w najbliższym Biuletynie Miasta Milanówka, który ukaże się do końca br. Ponadto harmonogram będzie dostępny na stronie internetowej Miasta Milanówka www.milanowek.pl, jak również w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią na ul. Spacerowej 4.


Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka


 

do góry strony
Pytanie 21-11-2014, Paweł
Dzień dobry
Chciałbym wiedzieć czemu to w naszym mieście służby porządkowe nie grabią liści ? Tak jak to było dawniej .
Liście walają się całymi latami nie ruszone , jestem mieszkańcem centrum wzdłuż ulicy Warszawskiej , wiadukt skarpy są zaniedbane już od co najmniej 3 lat , mieszkam to widzę .
Może tym razem panie burmistrzu przed II turą wyborów temat ruszy z miejsca :)

Paweł
Odpowiedź 28-11-2014

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila uprzejmie informuję, że liście w mieście są sukcesywnie sprzątane. Gruntowne sprzątanie ul. Warszawskiej na odcinku od Piłsudskiego w kierunku Bliskiej zaplanowane jest w okresie od 01 do 08 grudnia br.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią


 

do góry strony
Pytanie 29-10-2014, KP
Czy zważywszy na jedne z najwyższych opłat za odbiór odpadów w naszym mieście nie udałoby się w okresie wiosennym i jesiennym odbierać liści czesciej niz raz. Dzieki temu ulice Milanówka nie byłby zawalone workami (lub niezgrabionymi liśćmi) na Wielkanoc, Wszystkich Świętych i Święto Niepodległości.
Odpowiedź 30-10-2014

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila, uprzejmie informuję, że  jesienny odbiór liści odbędzie się w dwóch terminach (w listopadzie i w grudniu). Ponadto informuję, że worki z liśćmi wystawione w terminach kiedy odbierane są  pozostałe  odpady  również są zabierane.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 18-08-2014, Jan Orgelbrand
Z jakich powodów śmieci odebrano z tygodniowym opóźnieniem (chodzi o rejon ul. Zachodniej), to jest 13 zamiast 6 sierpnia?
Odpowiedź 29-08-2014

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pana maila, uprzejmie informuję, że odbiór odpadów z ulicy Zachodniej odbywał się  zgodnie z harmonogramem, zarówno w dniu 6 sierpnia jak i 13. W dniu 6 czerwca firma na ulicy Zachodniej była o godzinie 10.20.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Tomasz Łyszcz  - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią   


 

do góry strony


Wersja do druku