Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 07-02-2016, mela07
Witam Panią Pani Burmistrz
Jestem mieszkańcem jednej z powstałego specjalnie rejonu nr 10 który został wyodrębniony z powodu uciążliwej infrastruktury tj.wąska uliczka (tak poinformowano mnie gdy został utworzony 10 rejon podczas rozmowy telefonicznej z wydziałem ochrony środowiska).W styczniu br otrzymałam ulotkę ze zmianami dotyczącymi opakowania odbieranych odpadów komunalnych. Proponowane pojemniki 120 lub 240 litrowe są odpowiednich rozmiarów. Chcę zapytać jak na uliczkach tj 3 maja, 9 maja, bratnia, końcowa, niska, południowa i tym podobne mają być wystawiane pojemniki na odpady. Proszę powiedzieć gdzie na takich uliczkach np szerokości 2,5 m można mówić o bezpieczeństwie. Pojazd straży pożarnej, karetka pogotowia, czy nawet samochód pogotowia gazowego będą musieli najpierw usunąć pojemniki tam gdzie mieszkańcy są w pracy, a potem dojechać na miejsce. Sądzę, i nie jestem odosobniony, że w na takich uliczkach jest to pomysł nie przemyślany, a wręcz takie "nowe zasady" są dla nas mieszkańców NIEBEZPIECZNE. Prosimy o opinię odpowiednich służb tj. straż pożarna, pogotowie gazowe, pogotowie ratunkowe aby wydały stosowną opinię co do bezpieczeństwa wystawiania pojemników, możliwością bezpiecznego przejazdu naszymi uliczkami
Odpowiedź 25-02-2016

Szanowna Pani,
na mW odpowiedzi aila, uprzejmie informuję, że nie ma możliwości, aby w 10 rejonie nadal obowiązywały worki zamiast pojemników. Gabarytowo taki worek zajmuje tyle samo miejsca co pojemnik.
Ponadto firma, która odbiera odpady z naszego miasta, po ten rodzaj odpadów przyjeżdża w godzinach porannych, więc  taki pojemnik nie musi stać cały dzień na zewnątrz.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią


 

do góry strony
Pytanie 01-02-2016, Adam
Witam,

Nie posiadam altany śmietnikowej, chyba jak większość mieszkańców i obawiam się wystawiania pojemnika ze śmieciami przed posesję (od 1 kwietnia), który może zostać zniszczony lub skradziony. Jak wyobrażają sobie Państwo funkcjonowanie systemu odbioru śmieci, po nowemu, w przypadku takich osób jak ja?

Pozdrawiam
Odpowiedź 12-02-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila, uprzejmie informuję, że w większości miast odpady zmieszane odbierane są z pojemników i nie ma z tym problemu, a jest na pewno wygodniej, estetyczniej i higienicznej. 
W sytuacji kiedy podczas odbioru odpadów, pojemnik ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 01-02-2016, mojżesz
Ponieważ zmiany w systemie wywozu śmieci są wprowadzane dość dyskretnie a informacja jest dość skąpa zwracam się ze szczegółowymi pytaniami:
1) jak długo śmieci będą odbierane w dotychczasowych workach,
2) w jaki sposób będą dystrybuowane worki brązowe ( nowy typ worka),
3) ile kubłów na odpady komunalne będzie wywożone z jednej posesji i ilość pozostaje w związku z ilością osób,
4) Jaka jest podstawa prawna nowego systemu wywozu nieczystości
Odpowiedź 09-02-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila, uprzejmie informuję, że:
Ad.1) odbiór w workach odbywać się będzie do końca marca br, później wyłącznie w pojemnikach.
Ad.2) worki na odpady zielone będą dostarczane przez firmę, która odbiera odpady komunalne z terenu naszej gminy, każda nieruchomość zostanie wyposażona w pakiet do połowy marca br.
Ad. 3) nie ma określonego limitu pojemników, nieruchomość należy wyposażyć w pojemnik w zależności od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Ad. 4) zasady gospodarowania odpadami określa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na mocy, której zostały przyjęte stosowne uchwały przez Radę Miasta Milanówka regulujące niniejsze kwestie. 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią


 

do góry strony
Pytanie 01-02-2016, Anna
Dlaczego Pani Burmistrz wprowadza zakamuflowaną podwyżkę usług odbioru śmieci. Przecież konieczność zakupu i to u odbiorcy specjalnych pojemników to prawie koszt rocznego odbioru śmieci na jedną osobę!!!
Jak była afera w 2014 roku to co innego nam obiecywano a teraz każą extra płacić.
Oszuści!
Odpowiedź 08-02-2016

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani maila, uprzejmie informuję, że obowiązek wyposażenia nieruchomości  w pojemnik wynikają z przyjętego przez Radę Miasta Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Milanówek. Nie ma obowiązku zakupu takiego pojemnika w firmie Eko-Hetman. Oferta, którą firma załączyła do roznoszonego harmonogramu miała ewentualnie ułatwić Państwu zakup takiego pojemnika bez konieczności jego transportu. Ale to wyłącznie Państwo decydujecie czy z tej oferty skorzystacie czy zakupicie pojemnik w innej firmie lub wydzierżawicie.


Z poważaniem 
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią 

do góry strony
Pytanie 01-02-2016, Nowiński
1. Dlaczego GMINA sponsoruje firmę EKO-HETMAN poprzez wyrażenie zgody na wprowadzenie OBOWIĄZKU zakupu specjalnych pojemników na śmieci komunalne i czy to jest sposób na zniwelowanie obniżki koszów odbioru śmieci co nastąpiło w ;
2. Czy wprowadzeni ww obowiązku jest zgodny z ustawą i uchwałami Rady Miasta i czy nie stanowi sposobu na obejście ustalonych stawek poprzez wprowadzenie konieczności dokonywania dodatkowych nakładów;
3. Czy samorząd, Policja Państwowa w Milanówku i Straż Miejska są przygotowane na okoliczność ścigania kradzieży ww pojemników, które będą masowo wystawiane na ulicę - pojemnik mniejszy to ca 100 pl, a jego gabaryty nie stanowią żadnego utrudnienia dla potencjalnych złodziei,
4. Każdy mieszkaniec Milanówka zgodnie z ustawą jest objęty OBOWIĄZKOWYM odbiorem śmieci, który na podstawie art 4ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach MUSI być realizowany na podstawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie danej gminy. A zatem, czy w uchylonym przez Radę Miasta REGULAMINIE jest obowiązek zakupienia przez mieszkańców pojemników od firmy EKO-HETMAN czy jakiejkolwiek innej?
6. Czy Pani Burmistrz wie, że z urzędu Miasta zostały przekazane firmie EKO-HETMAN dane osobowe mieszkańców? I czy Urząd sprawdził, czy firma ma stosowne zgłoszenia i certyfikaty GIDO,
7. Czy Pani Burmistrz wie, że w Milanówku im cieplej, tym rzadziej będą odbierane śmieci - zaprawdę logika godna tytułu profesora higieny i epidemiologii - np. w marcu 4x, a w maju, czerwcu lipcu 2x, w sierpni 3x. Rozumiem, że odpady mają stać. kisnąć z śniedzieć w naszym wspaniały "mieście ogrodzie" - a może mieście smrodzie?
Odpowiedź 08-02-2016

Szanowny Panie,
W nawiązaniu do Pana maila, uprzejmie informuję, że Gmina nie sponsoruje firmy Eko-Hetman. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik wynika z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milanówek przyjętego uchwałą Rady Miasta Milanówka  z dnia 22 października 2015r. Razem z harmonogramem odbioru odpadów, który Państwo otrzymaliście pojawiła się informacja o możliwości zakupu takiego pojemnika w firmie Eko-Hetman, co miało ułatwić naszym mieszkańcom wyposażenie się w pojemnik, natomiast czy mieszkaniec z tej oferty skorzysta czy nie zależy tylko i wyłącznie od niego. Regulamin określa wyłącznie obowiązek wyposażenia przez właściciela nieruchomości w pojemnikach.
Co do kradzieży, to wielu mieszkańców do tej pory wystawiało odpady pozostałe w pojemnikach i nie mieliśmy zgłoszeń o kradzieżach.
Odnośnie danych osobowych to Urząd Miasta działa zgodnie z ustawą o danych osobowych, firma odbierająca odpady otrzymuje adresy nieruchomości, z których mają być odbierane odpady.
Odnośnie częstotliwości odbioru odpadów to została ustalona zgodnie z zapisami ustawy, ponadto uchwała regulująca te kwestie była pozytywnie zaopiniowana przez Sanepid.


 


 


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią


 


 


  

do góry strony
Pytanie 01-02-2016, Robert Karczewski
Witam,

Właśnie otrzymałem harmonogram "śmieciowy" od naszego lokalnego lidera "tanich" usług wywozu śmieci, firmy EkoHetman. I tu mam parę pytań o podstawy prawne/ustawowe regulaminu jaki UM/Eko-Hetman narzuca mieszkańcom:
1. W harmonogramie mamy odbiór co tydzień w marcu i kwietniu, a w gorące miesiące, kiedy wszystko w koszach gnije i najbardziej śmierdzi, co 2 tygodnie? Czy ktoś nie powinien się puknąć w czoło?
2. Odpady komunalne - przepraszam, ale nie mam obowiązku w dniu odbioru śmieci mieć na wszystkie te śmieci pojemnika, aby Panom śmieciarzom żyło się wygodniej. Mam to naprawdę w głębokim poważaniu. Wystawiam tyle śmieci ile produkuję, bo taka jest ustawa. Która jednoznacznie wskazuje brak limitów.
3. Odpady ulegające biodegradacji. Max. 4 worki. Słucham? Ile? To do czego zobowiązana jest gmina określa ustawa "śmieciowa" i narzucanie limitów jest wbrew tej ustawie. Po to powstała, żeby śmieci nie lądowały w lesie, a na wysypisku. Jak rozumiem mieszkańcy mają sobie swoimi osobówkami wozić liście do wysypisko? To po co UM wynajmuje "tanią" firmę EkoHetman? Do objazdu na pusto po ulicach miasta?
4. Gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe. Max. 4 worki. Proszę o podstawę prawną. Obecnie miałem wykonany własnoręcznie remont i mam worków ze styropianem ok. 10. I co? Mam sobie sam to wozić? Rozumiem, że to sposób na nadużycia, ale nie wiem dlaczego ja jako mieszkaniec nie prowadzący działalności firmy budowlanej mam cierpieć z tytułu ochrony interesów firmy EkoHetman. Gmina powinna ustalić stawki za wywóz śmieci np. remonotowych i nawet wynająć do tego inną firmę niż ta, która wygrała w przetargu. Dlatego pytam w czym problem?

Generalnie polecam:

http://www.rewolucjawsmieciach.pl/baza-wiedzy/recykling/pytania-i-odpowiedzi/

A szczególnie punkt:

Odbiór odpadów wytworzonych przez mieszkańca w ramach ustalonej stawki.

Gmina ma obowiązek odbioru wszystkich wytworzonych przez mieszkańca odpadów. Dotyczy to odpadów komunalnych w zakresie ujętym w postępowaniu na świadczenie usługi. Ideą nowego systemu jest to, aby niezależnie od ilości wytworzonych przez mieszkańców odpadów, odebrać je wszystkie w ramach wnoszonej do gminy opłaty. Wyeliminuje to zjawisko nielegalnego pozbywania się odpadów.
W nowym systemie opłata za odbieranie odpadów uzależniona jest nie od ilości przekazanych odpadów, lecz od m.in. ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, bądź od tego czy odpady zbierane są w sposób selektywny (opłata niższa), czy nie (opłata wyższa).

Dlatego regulamin odnośnie bioodpadów nie spełnia podstawowego założenia ustawy "śmieciowej" i jest po prostu niezgodny z prawem. Dla mnie to nie jest problem, bo wynajmę firmę, która mi i wszystkim znajomym z terenu Milanówka te odpady odbierze, a następnie uruchomimy windykację na majątku UM. Ponieważ nie spełnicie podstawowych zapisów ustawy śmieciowej.

Życzę miłego dnia, a także wnikliwszego studiowania ustaw.
Robert Karczewski
Odpowiedź 17-02-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila, uprzejmie informuję, że  nowe zasady, które obowiązują w naszym mieście wynikają z podjętej w dniu 22 października 2015r. uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Milanówka, która jest zgodna ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zwiększona częstotliwość odbioru odpadów w okresach świątecznych wynika ze zwiększonej ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców w tych okresach.
Odnośnie pojemnika to zgodnie z ustawą oraz regulaminem - obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik należy do właściciela nieruchomości, a wielkość pojemnika ma być dopasowana do liczby osób zamieszkujących nieruchomość.
Jeśli chodzi o limity to Gmina zgodnie ze znowelizowaną ustawą ma do tego prawo, proszę zapoznać się z aktualnymi przepisami w tych kwestiach, bo link, który Pan podaje został stworzony w 2012 r. w ramach projektu i chyba nie jest na bieżąco aktualizowany.


 


Z poważaniem
Z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak- Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 29-01-2016, Wojtekk
Szanowna Pani Burmistrz,
Chciałem zapytać czy w nowym systemie obioru odpadów, który będzie obowiązywał od lutego 2016, będzie można odpady bio wystawiać również w pojemnikach plastikowych, zamiast w workach brązowych. Oczywiście mam tu na myśli drugi pojemnik - inny od tego na odpady zmieszane.
Sądzę, że pakowanie odpadów bio do sztywnego pojemnika na odpady jest znacznie wygodniejsze niż do plastikowego worka. Przykładem może być przesypywanie skoszonej trawy z pojemnika kosiarki, które jest zdecydowanie łatwiejsze do sztywnego pojemnika, niż do worka.
Niestety nie znalazłem takiej informacji w poradniku dla Mieszkańców. W poprzednim systemie taka możliwość istniała i wiem, że wielu moich sąsiadów chętnie z niej korzystało.
Będę wdzięczny za umożliwienie wystawiania odpadów bio również w sztywnych pojemnikach plastikowych.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Wojtekk
Odpowiedź 08-02-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na maila, uprzejmie informuję, że będzie taka możliwość. Prosimy tylko o oznaczenie/opisanie takiego pojemnika, np. „odpady zielone”.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią 

do góry strony
Pytanie 25-01-2016, Ka Ko
Szanowna Pani Burmistrz,

Czy już wiadomo czy uda się obniżyć cenę za odbiór śmieci dzięki przetargowi ?
Odpowiedź 12-02-2016

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani maila, uprzejmie informuję, że Gmina nie przewiduje obniżki stawki opłaty za odbiór śmieci.  Obecnie na stronie miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w  konsultacjach społecznych są zamieszczone informacje o kosztach jakie Gmina ponosi na gospodarkę odpadami. Zapraszam do zapoznania się i złożenia swojej opinii, poniżej załączam link do konsultacji.
http://bip.milanowek.pl/2398,404


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 03-01-2016, JOA
Dzień dobry
We wrześniu ubiegłego roku przygarnęliśmy bezdomną kotkę podrzuconą na klatkę w bloku na jednym z milanowskich osiedli. Chcemy ją wysterylizować, Chcielibyśmy się dowiedzieć czy gmina Milanówek wspiera w tym swoich mieszkańców finansując zabiegi sterylizacji. Jeśli tak to proszę o podanie szczegółów.
Odpowiedź 05-01-2016

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że Gmina Milanówek wspiera swoich mieszkańców, którzy chcą zaopiekować się bezdomnymi zwierzakami, poprzez finansowanie zabiegów sterylizacji/kastracji. Wobec powyższego, serdecznie zapraszam do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią po szczegółowe informacje.


 


 Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 19-12-2015, Wodnik szuwarek
Wita. Mam pytanie dotyczące wodociągów .idą kolejne święta i ponownie w kranie mamy grodziski aquapark.Czyżby znowu awaria dozownika chlory na ulicy wylot.Na spotkaniu powyborczym w willi Borówka P.Burmistrz twierdziła ze pijemy zdrową niechlorowaną wodę z oligoceńskich odwiertów tymczasem już drugi raz w okolicach ul. Podgórnej ,Podleśnej i bocznych z kranu leci źródlanka o zapachu domestosa a po kąpieli człowiek nie wie czym ma drapać podrażnioną skórę.
Proszę o niezwłoczne wyjaśnienie sprawy.Pozdrawiam
Odpowiedź 08-01-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję , że rzeczywiście woda z ujęć  wody przy ulicach „Zachodnia” i „Długa”  jest poddawana dezynfekcji sporadycznie.
Na ujęciu wody przy ulicy „Kościuszki” gdzie chlorowanie zsynchronizowane jest z włączeniem się pomp głębinowych  ( w zależności od jakości ujmowanej wody surowej) jest prowadzona czasowa dezynfekcja wody uzdatnionej kierowanej do miejskiej sieci  wodociągowej.  Badania wody uzdatnionej na wyjściu ze stacji uzdatniania wody wykazują, że wskaźnik chloru wolnego jest poniżej 0,05 mg/l . Wartość ta jest sześciokrotnie    niższa  od wartości dopuszczalnej która wynosi  0,3 mg/l chloru wolnego.  Zapewniam, że chlorowanie wody uzdatnionej jest prowadzone tylko wtedy gdy proces technologiczny lub jakość ujmowanej wody tego wymaga bo podstawowym działaniem eksploatatora jest bezpieczeństwo mieszkańców – odbiorców wody.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zbigniew Brzeziński - p.o. Kierownika Refeartu TOM

do góry strony


Wersja do druku