Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 31-01-2017, Krystyna Słowik
Pytanie dotyczy informacji na stronie miasta o możliwościach wycinki drzew wg nowej Ustawy.

Co oznacza to stwierdzenie w tekście, cyt.:
"Warto pamiętać, iż prawie cały obszar miasta Milanówka znajduje się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (mapa – obszar zaznaczony na zielono)."

Moje pytanie: czy w tym obszarze można wycinać drzewa bez zezwolenia czy nie?
Jakie znaczenie ma ten obszar w związku z nową Ustawą?
Krystyna Słowik.
Odpowiedź 15-02-2017

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani maila, uprzejmie informuję, że poza strefą konserwatorską mieszkańcy nie potrzebują zgody na wycinkę drzewa, jeśli planowana wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zmiana legislacji nie zwalnia jednak ze stosowania się do zakazów, które zostały wprowadzone na przeważającym obszarze Gminy Milanówek Rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zakazy te dotyczą m. in. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. Za złamanie wyżej wymienionych zakazów, zgodnie z art. 127 ustawy o ochronie przyrody, grozi kara aresztu albo grzywny.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - Kierownik Referatu OŚZdo góry strony
Pytanie 23-01-2017, Paweł
Dzień Dobry

Firma odbierająca odpady zmieszane z pojemników nie odstawia na miejsce mojego pojemnika tylko zawsze ląduje on centralnie na środku chodnika utrudniając ruch pieszym i jest to wina pan który od niechcenia wykonuje swoje obowiązki , wiem bo widziałem go już w akcji i jest to jego robota .
Jak tak dalej będzie firma robiła to mój pojemnik przez wkurzonego pieszego wyląduje na ulicy , nie robiłbym problemu ale to jest mój pojemnik do którego zakupu zostałem zmuszony i jestem zdania , że pojemniki powinny być własnością firmy odbierającej odpady.
Odpowiedź 01-02-2017

Szanowny Panie,
 W odpowiedzi na maila, uprzejmie informuję, że została zwrócona uwaga firmie odbierającej odpady z naszego terenu. Mam nadzieję, że sytuacja się nie powtórzy.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - Kierownik Referatu OŚZ

do góry strony
Pytanie 19-01-2017, Piotr
Witam

Czy planujecie Panstwo zainstalowac stacje badajaca stan powietrza w naszym miescie? Niestety zima czuc, ze nie odbiegamy od Warszawy... Dobrze byloby wiedziec, kiedy mozna bezpiecznie wyjsc z domu...

pozdrawiam
Odpowiedź 01-02-2017

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana maila uprzejmie informuję, że punkty pomiarowe wyznacza Wojewoda, tam gdzie są do tego przesłanki (przemysł, transport). Gdyby zaistniała taka konieczność Wojewoda wystąpiłby do Burmistrza o podjęcie stosownej uchwały o utworzenie takiego punktu na naszym terenie.  
Jednocześnie informuję, że Straż Miejska w Milanówku od zeszłego roku rozpoczęła kontrolę w zakresie spalania odpadów w piecach domowych, są pobierane próbki popiołów z pieców Mieszkańców Milanówka, w celu przekazania ich do badania. Jeżeli ma Pan podejrzenie, że ktoś z Pana otoczenia spala śmieci, proszę o zgłoszenie tego incydentu bezpośrednio do Straży Miejskiej.
Ponadto informuję, że bieżące śledzenie zarówno prognoz jak również wyników pomiarów jest możliwe poprzez stronę WIOŚ (http://sojp.wios.warszawa.pl) oraz portal Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (http://powietrze.gios.gov.pl) i aplikację na smartfony „Jakość powietrza w Polsce” (dostępne dla użytkowników Apple w iTunes i użytkowników Android w Google Play). 


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - Kierownik Referatu OŚZ

do góry strony
Pytanie 18-01-2017, Mieszkaniec
Szanowna Pani Burmistrz,

W okresie ostatnich kilkunastu miesięcy zauważam postępujący spadek jakości wody dostarczanej przez wodociągi miejskie.
Wstępne filtry osadowe wymagają wymiany co 3-4 tygodnie, podczas, gdy poprzednio było to konieczne co 3 miesiące.
Milanówek słynął kiedyś z dobrej wody - obecnie jest ona tylko ciut lepsza niż w Warszawie (a wiadomo, że woda z Warszawy nie nadaje się nawet do prania).
Czy znana jest przyczyna pogorszenia jakości wody - i proszę nie pisać, że SANEPID wodę dopuścił, bo warszawską śmierdziuchę też dopuszcza - oraz jaki działania są podejmowane w celu powrotu do stanu poprzedniego wody sprzedawanej mieszkańcom przez miejską spółkę wodociągową.
Odpowiedź 06-02-2017

Szanowny Panie,
W nawiązaniu do Pana reklamacji w sprawie, jakości wody dostarczanej przez wodociągi miejskie MPWiK informuję, że jakość wody dostarczanej do sieci wodociągowej spełnia wymogi stawiane wodzie wodociągowej. Naszym zdaniem, jakość wody w Milanówku z roku na rok się poprawia. Jeśli przekaże  Pan nam informację, w jakim rejonie miasta Pan korzysta z wodociągu będziemy mogli sprawdzić czy na sieci w Pana rejonie nie nastąpiły zmiany, które mogły mieć wpływ na tak złą ocenę, jakości wody w Milanówku.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Sebastian Budziszewski - Prezes MPWiK Sp. z o.o.

do góry strony
Pytanie 10-01-2017, Sławek Miazek
Dzień dobry,

mam kilka pytań, które nasunęły mi się w kontekście dramatycznej jakości powietrza w ostatnich dniach:

1. czy prowadzony jest monitoring jakości powietrza w Milanówku?
2. Jeśli tak, to czy można publikować wyniki online?
3. Jeśli nie, to czy nie warto rozważyć zainstalowanie takiej stacji?
4. jak wiadomo główną przyczyną powstawania smogu jest spalanie złej jakości węgla oraz śmieci. Czy można w jakikolwiek sposób kontrolować to, czym nasi sąsiedzi palą? Każdy doskonale wie kto pali śmieci....

z pozdrowieniami

Słąwek Miazek
Odpowiedź 01-02-2017

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana maila uprzejmie informuję, że punkty pomiarowe wyznacza Wojewoda, tam gdzie są do tego przesłanki (przemysł, transport). Gdyby zaistniała taka konieczność Wojewoda wystąpiłby do Burmistrza o podjęcie stosownej uchwały o utworzenie takiego punktu na naszym terenie.  
Jednocześnie informuję, że Straż Miejska w Milanówku od zeszłego roku rozpoczęła kontrolę w zakresie spalania odpadów w piecach domowych, są pobierane próbki popiołów z pieców Mieszkańców Milanówka, w celu przekazania ich do badania. Jeżeli ma Pan podejrzenie, że ktoś z Pana otoczenia spala śmieci, proszę o zgłoszenie tego incydentu bezpośrednio do Straży Miejskiej.
Ponadto informuję, że bieżące śledzenie zarówno prognoz jak również wyników pomiarów jest możliwe poprzez stronę WIOŚ (http://sojp.wios.warszawa.pl) oraz portal Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (http://powietrze.gios.gov.pl) i aplikację na smartfony „Jakość powietrza w Polsce” (dostępne dla użytkowników Apple w iTunes i użytkowników Android w Google Play). 


 


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - Kierownik Referatu OŚZ

do góry strony
Pytanie 09-01-2017, Powietrze dla Milanówka
Witam,

Proszę o informację o liczbie interwencji i wystawionych mandatów związanych z nieprawidłowym użytkowaniem pieców grzewczych w Milanówku w bieżącym sezonie grzewczym.

Proszę również o informacje o podejmowanych aktualnie czynnościach mających na celu podniesienie jakości powietrza w mieście.

Pozdrawiam.
Odpowiedź 24-01-2017

W odpowiedzi na pytanie informuję, że w okresie od 01.01.2016 r. do 12.01.2017 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili 68 interwencji związanych ze spalaniem odpadów w piecach grzewczych. W trakcie prowadzonych kontroli strażnicy pobrali 9 próbek popiołu, nałożyli 4 mandaty karne na łączną sumę 1500 zł. i udzielili 8 pouczeń. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.
Nadmieniam, że w ostatnich latach podejmowane były akcje edukacyjne, które miały na celu uświadomienie naszym mieszkańcom jakie skutki niesie za sobą spalanie śmieci. Dystrybuowane były ulotki informacyjne pod hasłem „ Kochasz dzieci nie pal śmieci”.    
Ponadto Urząd Miasta Milanówka wraz z firmą Promag oferuje mieszkańcom możliwość dofinansowania zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych.
Trwają prace nad uchwałą, która umożliwi dofinansowanie przez gminę kosztów wymiany pieców grzewczych.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Bohdan Okniński
Komendant Straży Miejskiej
w Milanówku

do góry strony
Pytanie 29-11-2016, Karolina
Dzień dobry
Jakiś czas temu pytałam o możliwość ustawienia większej ilości koszy na śmieci w Naszym Mieście. Najbardziej zależało mi na śmietnikach przy ul. Krakowskiej, ponieważ mimo tego, że co jakiś czas pojawia się tam straż miejska, to pobocza drogi usłane są śmieciami. Najwięcej jest przy ekranach przy torach oraz w pobliżu ul. Niecałej, przy pniach ściętych drzew i w tzw. lasku. Poprzednio dostałam informację, że takowe kosze zostaną ustawione.
W związku z tym, mam pytanie, czy możemy się ich spodziewać do końca tego roku?
Z poważaniem
Mieszkanka
Odpowiedź 02-12-2016

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani maila uprzejmie informuję, że kosze na odpady przy ul. Krakowskiej zostały zamontowane w dniu 2 grudnia 2016 r.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 27-11-2016, Andrzej Gaszkowski
Szanowna Pani Burmistrz,

W okresie ostatnich kilku tygodni gwałtownie wrosła ilość samolotów przelatujących nad Milanówkiem, powodując znaczny wzrost hałasu oraz spadek komfortu życia mieszkańców (prawdopodobną przyczyną obecnej sytuacji jest zmiana korytarzy lotniczych w okolicy Warszawy).W związku z zaistniałą sytuacją chciałbym zadać Pani następujące pytania:
Czy przedstawiciele władz Milanówka są w kontakcie z władzami Lotniska Okęcie i czy ma Pani zamiar podjąć działania zmierzające do zmniejszenia hałasu w Milanówku wywołanego przez transport lotniczy?

Z Poważaniem
Andrzej Gaszkowski
Odpowiedź 28-12-2016

Szanowny Panie,
Z informacji uzyskanych od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wynika, że  drogi lotnicze i procedury dolotu i odlotu, zwane potocznie korytarzami, w obrębie lotniska Chopina nie uległy zmianie.
Ponadto drogi odejścia i podejścia są często uzależnione są od panujących warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu w przestrzeni lotniczej.
Lotnisko Chopina spełnia wszystkie wymogi określone przepisami, również pod względem środowiskowym.
W trosce o zminimalizowanie uciążliwości hałasu dla mieszkańców terenów otaczających lotnisko wprowadzona została odpowiednia organizacja ruchu lotniczego oraz ograniczenia pracy lotniska w nocy. Prowadzone są wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej dalsze prace nad wprowadzeniem rozwiązań, m.in. nowych procedur startów i lądowań, mogących przyczynić się do ograniczania emisji hałasu.
Stosowane na warszawskim lotnisku opłaty hałasowe, mobilizują przewoźników do wykorzystywania nowoczesnej i „cichej” floty lotniczej.
Prowadzone są systematyczne badania zmian klimatu akustycznego w oparciu o pomiary hałasu oraz mapy akustyczne.


 Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Bohdan Okniński - Komendant Straży Miejskiej w Milanówku

do góry strony
Pytanie 15-11-2016, Sylwia Neubauer
Szanowna Pani Burmistrz,

proszę o informację, ile przypadków spalania w piecach niewłaściwych materiałów wykryła w okresie 1.01.2015 - 14.11.2016 straż miejska w naszym mieście-ogrodzie? W ilu przypadkach interwencja zakończyła się pouczeniem, a w ilu mandatem?

Jakie inne działania, oprócz kontroli, podejmuje nasza gmina w celu poprawy zmniejszenia natężenia smogu?

Pozdrawiam! :)
SN
Odpowiedź 23-11-2016

Szanowna Pani
Informuję, że w okresie od 01.01.2015 r. do 14.11.2016 r. Straż Miejska w Milanówku przeprowadziła 102 interwencje związane ze spaleniem odpadów w piecach . W trakcie prowadzonych kontroli funkcjonariusze pobrali 5 próbek do badań, udzielili 10 pouczeń i nałożyli 1 mandat karny na kwotę 500 zł. W pozostałych przypadkach nieprawidłowości nie stwierdzono.
Nadmieniam, że w ostatnich latach podejmowane były akcje edukacyjne, które miały na celu uświadomienie naszym mieszkańcom jakie skutki niesie za sobą spalanie śmieci. Dystrybuowane były ulotki informacyjne pod hasłem „ Kochasz dzieci nie pal śmieci”.    
W planach na najbliższy okres mamy zaangażowanie milanowskiej młodzieży  w działania na rzecz niskiej emisji.
Ponadto Urząd Miasta Milanówka wraz z firmą Promag oferuje mieszkańcom możliwość dofinansowania zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Bohdan Okniński - Komendant Straży Miejskiej

do góry strony
Pytanie 25-10-2016, Dariusz Nerkowski
Witam,
Na stronie internetowej Urzędu czytam następujące przypomnienie:

" Przypominamy, że odpady zielone gromadzone w brązowych workach będą odbierane tylko do 31 października br. Następne odbiory na wiosnę 2017 ..."

W dniu dzisiejszym w moim rejonie był termin odbioru odpadów, w tym tych zielonych w brązowych workach. Liści na posesji jest mnostwo. Zapełnilem nimi 8 worków, bo wiecej już nie miałem. A lisci na drzewach pozostają jeszcze ca lew tony. Nie wiem kto jest autorem cytowanego wyżej komunikatu, ale chyba nie jest to ktoś z Milanowka i nie slyszal nic o tym, ze to miasto-ogrod, a w nim stosy lisci. Spadna calkiem dopiero po pierwszych przymrozkach, a nie na rozkaz urzędnika.
Nie wiem czemu, ale z owych 8 workow panowie z Hetmana zabrali tylko 5, a 3 wory pozostawili. Może do wiosny?
Pierwszy raz mam do czynienia z tak selektywnym odbiorem odpadow. Nie za taką usluge płace haracz na rzecz miasta. Przedtem takich klopotow nie bylo a rmę obslugujac a wybieralem sam. I było taniej...
żądam niezwlocznego odebrania pozostawionych 3 worków z liścmi - zostalyt przed furtką na ul. Okrzei 10. Jeśli nie znikną do piątku przywiozę je osobiście do Urzędu Miasta. Proszę o wskazanie miejsca gdzie mam je zrzucić. Nie będę ich hodował do wiosny. Wstrzymam także opłacanie tego haraczu za wywóz śmieci. Za takie wywozy to ja serdecznie dziękuję.
Odpowiedź 27-10-2016

Szanpwny Panie,


W odpowiedzi na Pana maila informuję, że zgodnie z zasadami przyjętymi uchwałą Rady Miasta, odpady zielone (czyli skoszona trawa, resztki roślin, drobne gałęzie) odbierane są od mieszkańców w okresie od kwietnia do października, w brązowych workach, które można wystawić  w ilości  max do 4 sztuk przy każdym odbiorze, a takich odbiorów mamy dwa w miesiącu. Natomiast ze względu na duże ilości liści w naszym mieście, wyznaczony jest ich odbiór dwa razy w roku. Najbliższy odbiór zgodnie z  informacją, która została zamieszczona na stronie będzie w listopadzie bądź grudniu w zależności od rejonu. I wtedy liście wystawiamy w dowolnych workach, zakupionych we własnym zakresie, o pojemności do 120 l, a nie w workach brązowych.


Z poważaniem
Z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – kierownik w referacie ochrony środowiska i gospodarki zielenią


 

do góry strony


Wersja do druku