Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 19-05-2017, Anna Kępińska
Szanowna Pani,

Pragnę wyrazić swoje oburzenie, a jednocześnie jestem przerażona faktem organizowania dnia sportu w pobliżu osiedla w którym mieszkam. Hałaśliwe wyścigi motorowe (włąśnie byłam świadkiem prób) koncert zespołu w bliskim sąsiedztwie bloków - to brak jakiejkolwiek refleksji i wrażliwości. Nie wiem czy Pani w czasie weekendu, po całym tygodniu pracy chciałaby spedzać sobotę przy akompaniamencie warkotu motorów i przy dźwiękach muzyki koncertowej. Dotychczas takie imprezy odbywały się na stadionie. Aż boję się pomyśleć w jaki sposób zamierza Pani zagospodarować teren basenu.
z poważaniem
Anna Kępińska
Odpowiedź 24-05-2017

Szanowna Pani,
Dzień sportu odbył się na terenie, który od lat służy rekreacji i aktywności. Jest to miejsce gdzie doskonale udaje się połączyć wiele dyscyplin sportowych, gdyż jest to kompleks przestrzeni sportowych - boisko orlik, siłownia napowietrzna, boisko do koszykówki. Wolny teren kąpieliska miejskiego stworzył kameralną przestrzeń dla mieszkańców. Impreza o tak rozbudowanym programie odbyła się po raz pierwszy i przyjęta została z entuzjazmem uczestników - takie imprezy odbywać się będą na tym terenie raz w roku a wszyscy mieszkańcy będą o tym wcześniej informowani i zapraszani do udziału.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Aneta Majak - Dyrektor MCK

do góry strony
Pytanie 08-05-2017, Rafał Rudzki
Szanowna Pani Burmistrz,

jestem mieszkańcem Wspólnoty przy ul. Piłsudskiego 33, w której gmina posiada istotne udziały. Chciałem poprosić Panią o interwencję dot. nieuzgodnionego zajęcia posesji współnależącej do właścicieli na rzecz ogródka kawiarnianego lokalu mieszczącego się w Starym Kinie. Operator lokalu zamknął na kłódki bramę wjazdową oraz drugą bez uzgodnienia z Zarządem wspólnoty. Pomijając już fakt współżycia sąsiedzkiego, takie działanie istotnie negatywnie wpływa na bezpieczeństwo lokatorów oraz własności miasta np. utrudniając wjazd ekipom służb bezpieczeństwa np. straży pożarnej w chwili zdarzenia np. pożaru. Czy mogę Panią prosić o zgłoszenie sprawy do OSP MILANÓWEK z prośbą o opinię, czy zaistniała sytuacja jest zgodna z przepisami przeciwpożarowymi - alternatywna droga ewakuacji, dostęp do działki przez służby. Biorąc pod uwagę doświadczenia tej kamienicy oraz wydarzeń w Jolancinie, wydaje się, że to bezpieczeństwo mienia gminnego i innych właścicieli powinno być priorytetem. Będę zobowiązany za odpowiedź, czy zajmie się Pani tą sprawą z Urzędu. Dziękuję, Rafał Rudzki
Odpowiedź 31-05-2017

Szanowny Panie,
W powyższej sprawie kontaktowaliśmy się bezpośrednio z firmą administrującą budynkiem (tj. "Zarządca" Artur Fadrowski) i uzgodniliśmy, że istnieje możliwość indywidualnego dorobienia kluczy dla mieszkańców budynku . Klucz jest również dostępny w lokalu L'amour Maison. Jednocześnie zgodnie z Pana sugestią zwróciliśmy się do Zarządcy, aby wystąpił do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim o wydanie opinii w zakresie zgodności  z przepisami przeciwpożarowymi i aktualnie oczekujemy na odpowiedź w tej sprawie. Niezwłocznie po jej otrzymaniu, poinformujemy Pana indywidualnie drogą mailową.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Joanna Pałuba - p.o. Dyrektora ZGKiM

do góry strony
Pytanie 05-05-2017, Krzysztof
"Linia będzie kursowała z częstotliwością co 30 min. pomiędzy przystankami zlokalizowanymi po obydwu stronach przystanku PKP Milanowek (przy ul. Krakowskiej i ul. Przeskok róg ul. Warszawskiej). Kursy będą realizowane w godz. 6:00-19:00." - moje pytanie a co z mieszkańcami, którzy do pracy dojeżdżają do pracy na godzinę 6.00 rano, a nie jest ich tak bardzo mało.
Odpowiedź 09-05-2017

Szanowny Panie,
dziękujemy za zainteresowanie tematem autobusu łączącego północną i południową stroną miasta. Obecny rozkład jazdy może ulec zmianie, zależy to od zainteresowania jakim będą cieszyły się tego typu przejazdy. Urząd na bieżąco będzie monitorował obciążenie tej trasy i ewentualnie zostaną wprowadzone zmiany, tak żeby zaspokoić potrzeby mieszkańców Milanówka na tę usługę.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 03-04-2017, Piotr Szymanek
Witam,
Czy ktoś wie dlaczego nasza straż pożarna tak często wyje? To XXI wiek i są inne metody komunikacji w sytuacjach alarmowych. Dzieci się boją, dorośli budzą się w weekend o 7 - proszę o informację dlaczego działania straży się nie zmieniają? Czy to kwestia budżetu i zakupu komórek / pagerów?
Odpowiedź 04-04-2017

Szanowny Panie,
W odpowiedz na  pytanie informuję, że jednostka OSP przy ul. Warszawskiej posiada system alarmowania na telefony komórkowe i jest on używany. Syrena alarmowa uruchamiana jest tylko w sytuacjach zagrożenia życia człowieka czyli  są to wypadki drogowe oraz pożary. Syrena w 90%  uruchamiana jest przez Państwową Straż Pożarną w Grodzisku Maz.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Łukasz Stępień - Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 17-03-2017, Krzysztof
Szanowna Pani,
poniżej przesyłam zapytanie, które zostało wysłane w zeszłym roku i do tej pory nie doczekało się odpowiedzi:
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za przesłanie pytania do Burmistrza w dniu 08-04-2016 11:45:39 za pośrednictwem formularza, znajdującego się na stronie www.milanowek.pl.
Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.
Z poważaniem,
Sekretariat Burmistrza Miasta Milanówka
Prosimy nie odpowiadać na niniejszą korespondencję, która jest wyłącznie automatycznym potwierdzeniem otrzymania Państwa zapytania.
Kategoria pytania: Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku
Treść pytania: Kiedy zostanie udostępniony na stronie www Milanówka harmonogram sprzątania ulic?

Pytanie ponawiam, ale proszę o informację kiedy zostanie zamieszczony taki harmonogram dla roku 2017. Nadmienię że w dalszym ciągu na stronie nie ma harmonogramu dla roku 2016.
Z poważaniem
Odpowiedź 24-03-2017

Dzień dobry,
W odpowiedzi na maila w sprawie zamieszczania haromonogramu sprzątania ulic, uprzejmie informuję, że w roku 2017 w okresie letnim ulice podobnie jak w ubiegłym roku sprzątane będą w zależności od stanu czystości na polecenie Zamawiającego z częstotliwością określoną w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do zawartej umowy. Umowa wraz z załącznikami dostępna będzie na stronie miasta, po podpisaniu umowy.


Z poważaniem
Z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – kierownik referatu ochrony środowiska i gospodarki zielenią

do góry strony
Pytanie 02-03-2017, Krzysztof Bośka
witam
Chciałbym prosić o wyrównanie nawierzchni ulicy Wierzbowej i Wiatracznej. Obecny stan tych dróg jest tragiczny.
Mam także pytanie odnośnie działki na ulicy Wiatracznej która stała się magazynem nagrobków.
Systematycznie odbywają się dostawy nagrobków przewożone samochodami typu TIR, często blokujące przejazd tą ulicą. Skoro Miasto nie ma pieniędzy na utwierdzenie nawierzchni na ulicy Wiatracznej to dlaczego pozwala na jej ciągłe niszczenie przez takie pojazdy.
Dlaczego Miast wydało zgodę na wjazd samochodów o takiej masie na osiedlowe, nieutwardzone ulice
Odpowiedź 21-03-2017

Dzień dobry,
Uprzejmie informuję, że w tym tygodniu rozpoczęliśmy prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych. Ulica Wiatraczna została przewidziana do wykonania w 1 etapie, tzn. planowo do końca tygodnia (ze względu na nieprzewidziane warunki terenowe termin może ulec nieznacznemu wydłużeniu). Podczas oględzin w dniu dzisiejszym stwierdzono, że prace zostały rozpoczęte. Ulica Wierzbowa przewidziana jest do realizacji w etapie 6. Przewidywany termin realizacji każdego z etapów wynosi około tygodnia w zależności od warunków atmosferycznych i terenowych.
Odnośnie prowadzonych dostaw nagrobków uprzejmie informuję, że poruszanie się po drogach pojazdów o masie większej niż dopuszczalna wymaga uzyskania zezwolenia zarządcy drogi (w tym przepadku Burmistrza Miasta). Takie zezwolenia dla przedmiotowej ulicy nie były przez nas wydawane.
Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym kierujący takim pojazdem zobowiązany jest mieć przy sobie i okazywać uprawnionym osobom przedmiotowe zezwolenie albo wypis z zezwolenia. Organem uprawnionym do dokonywania kontroli w zakresie posiadania powyższego zezwolenia lub wypisu z zezwolenia jest Policja, zgodnie z art. 129 ust. 2 pkt. 2b ustawy Prawo o ruchu drogowym. W przypadku zauważenia przez Pana kolejnych tego typu incydentów proszę o informowanie na bieżąco Policji.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówlka
Adam Adamczyk - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 13-02-2017, Janusz Tomaszewski
Ogłosiliście Państwo w styczniowym Biuletynie dotację na wymianę pieców. Wnioski należało składać do 15 lutego a 10 lutego zdecydowaliście o zamknięciu zgłoszeń. Jest to wysoce niesprawiedliwe. Jak coś się ogłasza to powinno być dotrzymane. Jak w przyszłości mam wierzyć w takie deklaracje ?
Ponadto, jak taki skomplikowany wniosek wypełnić w ciągu kilku dni ? Wymagał on sprawdzenia sprawności w % aktualnego pieca oraz wybrania nowego pieca ! Chyba tylko osoby, które wiedziały dużo wcześniej o dotacji będą mogły z niej skorzystać !
Odpowiedź 15-02-2017

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila, uprzejmie informuję, że Urząd Miasta nie skrócił terminu składania deklaracji na wymianę pieców, termin pozostał bez zmian do 15 lutego 2017 r. Informowaliśmy tylko, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie podjął decyzję  o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie z dniem 10.02.2017 r., w ramach Programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Co nie oznacza, że gmina zrezygnowała z zapowiedzianej wcześniej Mieszkańcom pomocy przy wymianie pieców.  Poszukujemy innych rozwiązań, które umożliwią Mieszkańcom uzyskanie dofinansowania na wymianę pieców.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - Kierownik Referatu OŚZdo góry strony
Pytanie 05-02-2017, Ewa Leszczynska
Czy miasto rozwaza zakup miernika do badania jakosci powietrza? Nie jest to droga sprawa. Swietnie byloby, gdyby dane byly publikowane online.
Odpowiedź 15-02-2017

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani maila, uprzejmie informuję, że miasto nie przewiduje zakupu takiego miernika. Ale odsyłam na stronę Liceum Społecznego w Milanówku http://www.slo5.edu.pl/,  które prowadzi w ramach zajęć dydaktycznych badania jakości powietrza. Prezentowane dane mają charakter poglądowy i służą przede wszystkim celą edukacyjnym. Dlatego też wyniki z uruchomionego czujnika powinno się porównywać z danymi zamieszczanymi przez GIOŚ (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska).
 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - Kierownik Referatu OŚZdo góry strony
Pytanie 26-01-2017, Wiktor.
Witam

Dzisiaj 26.01.2017 wjezdzajac od północnej strony do Milanówka dostrzegłem w oddali (w mieście) ciągnącą się na przestrzeni kilkuser metrów chmurę gęstego dymu. Myślałem, że to pożar, więc podjechałem bliżej żeby zobaczyć co się dzieje.
Efekt przy okazji nagrałem, bo byłem zszokowany tym widokiem. Film: https://www.youtube.com/watch?v=mwb2Ta6yV64 niestety nie oddaje w pełni skali zjawiska jakie jak się okazało generował 1 (słownie jeden) domek mieszkalny na ul. Kraszewskiego. Wiele już wdziałem w naszym mieście ale ten przypadek zdeklasował wszystkie inne.

Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie. Jest to zdecydowanie nieprawidłowe palenie w kotle, którego efekt w postaci szkodliwego dymu dotyka nas wszystkich. Dodatkowo dym był gęsty, żółty i śmierdzący - co może wskazywać, że w opale były jakieś "dodatki".

Z poważaniem

Mieszkaniec północnego Milanówka.
Odpowiedź 01-02-2017

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila, uprzejmie informuję, że sprawa została przekazana Straży Miejskiej, która objęła dodatkowymi kontrolami teren, o którym Pan pisze w swoim mailu.  


Z poważaniem
Z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - Kierownik Referatu OŚZ

do góry strony
Pytanie 24-01-2017, Wojciech Wanat
Pani Burmistrz
Podejrzewam, że nie mamy aktualnych badań dotyczących poziomu zanieczyszczenia powietrza, jednak patrząc na poziom zanieczyszczenia np. Otwocka możemy podejrzewać, że jest u nas podobnie. Pojawia się pytanie czy można coś z tym zrobić? Jeden ruch jest prosty - w pracach porządkowych stosowane są dmuchawy, które same są źródłem pyłów a poza tym podnoszą w dużych ilościach pyły, które opadły. W Warszawie planuje się odejście od tego rodzaju urządzeń, Milanówek tez mógłby iść tą drogą.
Największym źródłem pyłów jest tak zwana niska emisja, czyli spalanie węgla w piecach. Czy można ograniczyć ten rodzaj emisji? Mógłby w tym pomóc Robert Kubica. Dr Robert Kubica z Politechniki Śląskiej, który skonstruował elektrofiltry przeznaczone dla pieców domowych i małych węglowych kotłowni. Koszt filtra to 1,5 - 3 tys. a ograniczenie emisji pyłów w granicach 60 - 90 procent, może warto zainwestować w nieco środków zdrowie i życie mieszkańców.
Link do informacji na ten temat:
http://www.cleanborder.eu/prezentacje/katowice_03_2012/R.%20Kubica%20-%20Nowoczesne%20Systemy%20Ograniczania%20Emisji%20Py%C5%82u%20w%20instalacjach%20spalania%20ma%C5%82ej%20mocy.pdf

Pozdrawiam ciepło

Wojciech Wanat
Odpowiedź 01-02-2017

Szanowny Panie,
Dziękuję za maila w sprawie zanieczyszczenia powietrza. Gmina nie monitoruje zanieczyszczenia powietrza bo są to zadania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Jednakże, ze względu jakość powietrza również w naszym mieście,  Gmina w najbliższym czasie planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie o dofinansowanie na wymianę pieców. Ponadto informuję, że weźmiemy pod uwagę sugestie odejścia od stosowania dmuchaw w naszym mieście.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - Kierownik Referatu OŚZ

do góry strony


Wersja do druku