Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 28-04-2017, Stanisław Wróblewski
Czy jest w planach naprawa ulicy Dembowskiej , chociaż poprzez przełożenie na drugą stronę wypłukanej trelinki.
Odpowiedź 10-05-2017

Szanowny Panie,
w nawiązaniu do Pańskiego pytania dotyczącego ulicy Dembowskiej niniejszym informuję, że na dzień dzisiejszy w/w droga nie jest ujęta w ramach remontów nawierzchni drogowych. Warunkiem rozpoczęcia prac związanych z przebudową bądź remontem nawierzchni jest wcześniejsze wykonanie systemu odwodnienia (na odcinku pomiędzy ul. Królewską a ul. Wysoką) - Miasto jest w posiadaniu dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi zezwoleniami. Termin realizacji inwestycji odwodnieniowej uzależniony jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych (np. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 28-04-2017, Janusz
Witam
2 konkretne pytania:
KIEDY SKOŃCZY SIĘ DZIADOSTWO NA UL. MIŁEJ?
Kiedy skończą się drwiny przyjezdnych na temat stanu dróg w naszym mieście?
Pozdrawiam
Odpowiedź 29-05-2017

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące ulicy Miłej uprzejmie informuję, że droga ta jest poddawana zabiegom konserwacyjnym (jak wszystkie ulice o nawierzchni nieutwardzonej w Milanówku). Należy podkreślić, że w ramach bieżącej konserwacji możliwości ingerencji w strukturę drogi (co przekłada się na trwałość efektów) są ograniczone. Działania te, z racji swojego charakteru, wymagają cyklicznej realizacji - w miarę możliwości i potrzeb tego rodzaju prace będą powtarzane.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 23-04-2017, Konrad
Szanowni Państwo,

chciałbym zwrócić uwagę na jakość prac związanych z utrzymaniem dróg gruntowych. Dopiero co naprawiane ulice Brwinowska i Owczarska (kilkanaście dni temu) znów zaczynają straszyć dziurami. Mam wrażenie, że ulice zostały naprawione po łebkach, "podpicowane", żeby na chwilę rozwiązać problem. Róbcie oględziny nie tylko od razu po pracach, ale i po kilku, kilkunastu dniach... Czemu miasto nie zrobi w końcu porządku z tymi ulicami? Rok temu badano ruch na tych ulicach w celach projektowo-kosztorysowych, co z tego wynikło? Ruchu pojazdów (w tym ciężkich) nie ubywa a dziury rosną. Może wreszcie przemyśleć wymianę nawierzchni?

Druga sprawa: skrzyżowanie ulicy Brwinowskiej z drogą 719. Co chwila dochodzi tam do wypadków, w godzinach szczytu niemal nie da się wyjechać z ulicy Brwinowskiej, nie mówiąc już o przejściu na piechotę. Jadący drogą 719 nagminnie omijają skręcających w lewo prawą stroną stwarzając niebezpieczne sytuacje. Czy światła, albo chociaż rondo to aż tak trudna sprawa? Rozumiem, że droga 719 jest zarządzana przez MZDW a nie miasto, ale nie wierzę, że miasto nie ma żadnej możliwości komunikacji z MZDW i wnioskowania pilnych i potrzebnych inwestycji.

z poważaniem
Konrad
Odpowiedź 17-05-2017

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana wiadomość z dnia 23.04.2017 uprzejmie informuję, że prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gruntowych są działaniami mającymi na celu utrzymania przejezdności na tych drogach. Z uwagi na charakter prac trwałość ich efektów jest zdeterminowana wieloma czynnikami, wśród których kluczowe znaczenia mają intensywność użytkowania i warunki pogodowe (opady atmosferyczne). Mając tego świadomość, dla podtrzymania właściwego stanu nawierzchni tego rodzaju prace realizowane są cyklicznie.
Odnosząc się do kwestii dotyczącej skrzyżowania ul. Królewskiej i Brwinowskiej pragnę wskazać, że Miasto dostrzega wagę problemu. Jednakże, wobec przytaczanych przez Pana okoliczności (ul. Królewska pozostaje w zarządzie Województwa Mazowieckiego, ul. Brwinowska na południe od ul. Królewskiej jest drogą gminną, natomiast na północ od ul. Królewskiej stanowi drogę powiatową), realizacja przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wskazywanego przez Pana skrzyżowania wymaga dobrej woli wszystkich partnerów. Okazuje się, jednak, że samorząd wojewódzki ma w chwili obecnej inne priorytety inwestycyjne i nie jest zainteresowany angażowaniem swoich środków w tego rodzaju inwestycję.
 


Z poważaniem
z up.Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 17-04-2017, Kamil
Szanowna Pani Burmistrz,

uprzejmie proszę o pilne wyrównanie i zagęszczenienie ulicy Wierzbowej. Stan nawierzchni zagraża zarówno bezpieczeństwu pieszych jak i zmotoryzowanych.

Z góry dziękuje za pomoc

Kamil
Odpowiedź 10-05-2017

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pańską wiadomość dotyczącą ulicy Wierzbowej uprzejmie informuję, że prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gruntowych w Milanówku są wykonywane z taką częstotliwością z jaką wymaga tego nawierzchnia drogi aby zapewnić jej przejezdność. Zdając sobie sprawę z jakości ulicy Wierzbowej jak również wszystkich innych ulic o nawierzchni nieutwardzonej pragnę wskazać, iż prace utrzymaniowe będą powtarzane cyklicznie.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 10-04-2017, Michał
Witam,

Kiedy zosotanie posprzątana po zimie ulica Łączna?
Odpowiedź 13-04-2017

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila uprzejmie informuję, że ul. Łączna zostanie sprzątnięta do dnia 14.04.2017r.


 


Z poważaniem
Z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 17-03-2017, Krzysztof
Szanowna Pani,
moje pytanie dotyczy konserwacji dróg gruntowych w naszym mieście. Kiedy na stronie Urzędu znajdzie się harmonogram prac? Mam też pytanie dotyczące sprzętu jaki jest stosowany do wykonania prac wyrównawczych. W ubiegłym roku na wąskie drogi wzdłuż których znajdują się nasze domy wjeżdżał ciężki sprzęt jaki stosowany jest raczej przy budowie autostrad a nie przy wyrównywaniu dróg lokalnych.
Niestety nasze domy cierpią na tym procederze, wstrząsy i wibracje są tak duże, że ściany naszych domów nie wytrzymują. Nie mówiąc o przesuwających się przedmiotach w czasie pracy takiej ubijarki. Mam pytanie czy można byłoby wrócić to starego typu odnawiania dróg gruntowych czyli ścinania nierówności (wcześniej jeździły spychacze). W ten sposób efekty wykonanej naprawy utrzymują się znacznie dłużej niż ubicie drogi, które po pierwszym deszczu wyglądają podobnie jak przed wykonaniem naprawy.
Z poważaniem
Odpowiedź 31-03-2017

Szanowny Panie,
uprzejmie informuję, że harmonogramy napraw dróg w ramach bieżącego utrzymania są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej: http://www.milanowek.pl/2446,514,harmonogram_remontow_drog
Sprzęt stosowany do naprawy dróg jest zależny od warunków terenowych: standardowo stosowane są równiarka, walec drogowy  (gładki, przyczepny, wibracyjny), samochód ciężarowy dowożący kruszywo. W przypadku bardzo wąskich ulic stosowana jest mała równiarka, a kruszywo dowożone jest samochodem z przyczepą i sypane ręcznie. Niestety nie podał Pan nazwy ulicy, jakiej dotyczy problem, w związku z czym nie jestem w stanie udzielić konkretnej odpowiedzi. Odnośnie wykonywania prac bez zagęszczenia gruntu uprzejmie informuję, że ich trwałość ulega znaczącemu skróceniu. Z definicji zagęszczenie gruntu powoduje wzrost wytrzymałości poprzez zmniejszenie porowatości i zwiększenie gęstości objętościowej. Fakt, że prowadzenie prac według „starego typu” przynosiło Pana zdaniem dłuższe efekty wynika najprawdopodobniej z tego, że dawniej natężenie ruchu na drogach było mniejsze. Rozwój miasta powoduje systematyczne zwiększanie się natężenia ruchu- zwiększa się ilość mieszkańców, samochodów, dlatego zmieniają się również wytyczne w zakresie remontów dróg. Reasumując zagęszczenie gruntu jest niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej konserwacji drogi gruntowej, jednakże staramy się ustawiać częstotliwość wibracji na minimalną, aby dolegliwości z tym związane były jak najmniejsze. 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 17-03-2017, Mieszkanka Milanówka
Witam, przy ulicy Wiatracznej jest piękne boisko na którym odbywają się liczne treningi i mecze, obok powstała siłownie jednak w chwili obecnej nie ma ŻADNEGO dojazdu do tych obiektów. Zarówno dojazd od ul. Turczynek jak i ul. Nadarzyńskiej jest istnym kraterem. Wyrównanie drogi, takie jak miało miejsce w dniu wczorajszym wystarcza na ok. tydzień przy bezdeszczowej pogodzie lub na max. 2-3 dni przy opadach! Proszę ok. 25 marca aby ktoś przyjechał i zobaczył drogę, będzie ona taka sama jak przed wykonanym równaniem. Na boisko jak również na siłownię przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy naszego miasta i jest to wstyd aby nie było jak dojechać. Dojazd jest albo po dolach albo po kilkumetrowych bajorach. Czy są jakieś plany z doprowadzeniem do porządku ulicy Wiatracznej?
Odpowiedź 31-03-2017

Szanowna Pani,
w nawiązaniu do Pani e-maila dotyczącego ulicy Wiatracznej uprzejmie informuję, że w dniu 29 marca pracownik Referatu Technicznej Obsługi Miasta dokonał oględzin remontowanego 2 tygodnie wcześniej odcinka przedmiotowej ulicy, stwierdzając utrzymywanie się efektów prac utrzymaniowych. Jednocześnie informuję, że pogarszanie się stanu jest rzeczą naturalną przy intensywnej ich eksploatacji. W szczególności znaczne obciążenie ruchem kołowym a także zaleganie wody są zjawiskami bardzo niekorzystnymi dla nawierzchni dróg gruntowych. Mając na uwadze powyższe konieczne jest wykonywanie remontów kilka razy rocznie.
Ponadto informuję, że aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowo- kosztorysowa na przebudowę ulicy Wiatracznej na odcinku od ulicy Turczynek do ulicy Nadarzyńskiej. Zakres prac będzie obejmował m. in. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Realizacja inwestycji przewidziana jest w Wieloletnim Planie Finansowania na 2018 rok.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 10-03-2017, Tomasz
Szanowni Państwo
Chciałem zwrócić uwagę, że ulica Cicha, przy skrzyżowaniu z ulicą Wiatraczną jest tak nierówna, że kierowcy zmienili bieg tej ulicy przejeżdżając fatalnej jakości odcinek lasem.
W sumie wystarczy wyrównać ten fragment drogi, by nie rozjeżdżać fragmentu terenu zielonego (i tak tam się już utworzył mini objazd).
Po wyrównaniu fragmentu ul. Cichej proponuję też zamknąć ten fragment mini objazdu jakąś naturalną przeszkodą np. kamieniami, gałęziami.

Z poważaniem
Tomasz

Odpowiedź 24-03-2017

Szanowny Panie,
w nawiązaniu do Pana e-maila dotyczącego skrzyżowania ulicy Cichej i Wiatracznej uprzejmie informuję, że opisany przez Pana problem zostanie rozwiązany podczas wykonywania prac w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych. Ulica Wiatraczna będzie naprawiana w ramach pierwszego etapu, który jest obecnie realizowany. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych spodziewamy się wykonać te prace w przyszłym tygodniu.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówlka
Adam Adamczyk - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 09-03-2017, Krzysztof Jaryczewski
Kiedy skutecznie zostanie naprawiona nawierzchnia ulicy Kraszewskiego w Milanówku, szczególnie na odcinku od ul. Kwiatowej do nr 9 bo są takie dziury że przejechać się nie da.? Na jesieni 2016 r. przejeżdżał spychacz, ale nie miał co spychać bo nikt nie wpadł na pomysł żeby najpierw nasypać materiału którym należy uzupełnić dziury. Chodzenie pana ,, Stasia" z łopatą na ramieniu obok spychacza nic nie daje bo on nie ma i tak co podsypywać, gdyż nawierzchnia jest na tyle twarda że spychacz nic nie zbiera. Ja podpowiem, że trzeba uzupełnić dziury, wyrównać spychaczem, a następnie puścić walec. Żadna filozofia. Jak będziemy czekać, aż droga wyschnie to nas lipiec zastanie i tak minie rok jak są dziury. Pracownikowi Urzędu, który mówi, że się da przejechać, proponuję przejechać ul. Kraszewskiego kilka razy dziennie tak jak robi to większość mieszkańców, a będzie miał zagwarantowaną naprawę zawieszenia dwa razy do roku jak ja, bo raczej zawieszenie na autostradzie, którą dojeżdżam do pracy nie zniszczyłem. Zaznaczyć należy, że ul. Kraszewskiego jest najszerszą ulicą boczną, którą wybiera większość kierowców. Pozdrawiam
Odpowiedź 22-03-2017

Dzień dobry,
W nawiązaniu do Pana e-maila w sprawie naprawy ulicy Kraszewskiego uprzejmie informuję, że w ubiegłym tygodniu na przedmiotowej ulicy zostały wykonane prace w ramach utrzymania dróg gruntowych. W dniu dzisiejszym pracownik Referatu Technicznej Obsługi Miasta dokonał oględzin ulicy Kraszewskiego i stwierdził, że na chwilę obecną jej stan, biorąc pod uwagę specyfikę dróg gruntowych, można uznać za dobry. Jednocześnie informuję, że charakter dróg gruntowych wymaga, aby prace utrzymaniowe były wykonywane kilka razy do roku, co w miarę możliwości technicznych i finansowych jest przez Gminę realizowane. Nie ma możliwości takiego naprawienia drogi gruntowej, aby przez cały rok nie powstały na niej żadne zadolenia. Zaproponowana przez Pana technologia również nie rozwiązałaby problemu, chociażby ze względu na to, że kruszywo drogowe nie wbije się w twardą strukturę nawierzchni. Ogólnie przed ułożeniem kruszywa należy wzruszyć tą strukturę, wyprofilować odpowiednie spadki, następnie wbudować kruszywo i zagęścić, jednakże każdą drogę należy traktować indywidualnie. Nawet idealnie wykonane prace utrzymaniowe nie przyniosą trwałego skutku, ponieważ jak sam Pan zauważył droga jest użytkowana przez znaczną ilość kierowców, a przy dużym obciążeniu ruchem niszczenie się dróg jest procesem naturalnym.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówlka
Adam Adamczyk - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 08-03-2017, Beata
Szanowna Pani Burmistrz proszę o natychmiastowe wyrównanie ulicy Brwinowskiej i ulicy Grudowskiej od Brwinowskiej do Wiatracznej w/w ulicami nie da się przejechać. Samochody urywają miski olejowe cały olej wsiąka w grunt jest to mało ekologiczne przy takim nacisku na ekologię.
Odpowiedź 22-03-2017

Dzień dobry,
w nawiązaniu do Pani e-maila dotyczącego naprawy ulic Brwinowskiej i Grudowskiej na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Wiatracznej uprzejmie informuję, że na podstawie dokonanych przez pracownika Referatu Technicznej Obsługi Miasta oględzin dróg gruntowych została ustalona kolejność wykonywania prac w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych. Ulica Brwinowska znajduje się w pierwszym etapie harmonogramu robót, który został rozpoczęty w ubiegłym tygodniu, jednakże ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne prace zostały wstrzymane. Wznowienie prac nastąpi po wyschnięciu gruntu na drogach. Ulica Grudowska została ujęta w 6 etapie powyższego harmonogramu, co oznacza, że prace na niej zostaną wykonane w ostatnim tygodniu kwietnia. W związku z powyższym proszę jeszcze o trochę cierpliwości.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówlka
Adam Adamczyk - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony


Wersja do druku