Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 07-03-2017, GRUSZCZYŃSKA
Szanowni Państwo


Proszę o informację kiedy zostanie poprawiony stan ulicy Kraszewskiego, w szczególności przy dojeździe do ulicy Kwiatowej.

Obecny stan zagraża bezpieczeństwu ludzi
i naraża na koszty użytkowników z powodu uszkodzenia samochodów.

Droga była w przeszłości kilka razy naprawiana,
a rezultat jest żaden.
W nawierzchni są ogromne dziury, a kierowcy zmuszeni są przejeżdżać przez działki znajdujące się wzdłuż drogi.


Proszę o odpowiedź na moje zapytanie.

O., T. Gruszczyńscy
Odpowiedź 22-03-2017

Dzień dobry,


W nawiązaniu do Pani e-maila w sprawie naprawy ulicy Kraszewskiego uprzejmie informuję, że na przedmiotowej ulicy zostały wykonane prace w ramach pierwszego etapu utrzymania dróg gruntowych. W dniu dzisiejszym pracownik Referatu Technicznej Obsługi Miasta dokonał oględzin ulicy Kraszewskiego i stwierdził, że na chwilę obecną jej stan, biorąc pod uwagę specyfikę dróg gruntowych, można uznać za dobry. Jednocześnie informuję, że charakter dróg gruntowych wymaga, aby prace utrzymaniowe były wykonywane kilka razy do roku, co w miarę możliwości technicznych i finansowych jest przez Gminę realizowane.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówlka
Adam Adamczyk - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 07-03-2017, Lekceważenie mieszkańców
Witam.
Po raz setny zadaje pytanie co z poprawieniem drogi na rogu ul. Jabłonowej/ Bocianiej ? Problem jest od paru lat (od chwili pojawienia się bazy szambiar, nie ma planu zagospodarowania więc robimy co chcemy c.d). Mianowicie ogromny dół który po deszczu jest kąpieliskiem od ogrodzenia do ogrodzenia co nie daje możliwości przejść zarówno starszym ludziom mieszkającym na ul jabłonowej jak i kobiecie z wózkiem. Przejechanie autem natomiast to 100 % jego zalanie, kto pokryje koszty ? Ja podatek place, a koszty naprawy auta UM pokryje ?
Dodatkowo od paru miesięcy nie działa oświetlenie w tym miejscu gdzie nie widać już kompletnie nic.

28.12.16 pisałam do państwa, pytanie nie zostało opublikowane. Zaraz spadł śnieg więc z kąpieliska powstało lodowisko, problem znikł? Osobiście wykonałam od groma telefonów. Sąsiedzi również. Zero odzewu. Tak się traktuje mieszkańców? Brawo !
W razie potrzeby mogę przedstawić fotografie wykonane w chwili śniegu jak i po deszczu na wypadek jakby wciąż nie było problemu.
Pozdrawiam.
Mieszkanka Miasta Milanówka od urodzenia.
Odpowiedź 21-03-2017

Dzień dobry,
W nawiązaniu do Pani e-maila dotyczącego poprawienia stanu drogi na rogu ulic Jabłonowej i Bocianiej uprzejmie informuję, że w miesiącu kwietniu planowane jest wykonanie prac w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych. Jednakże pragnę zauważyć, że ze względu na ukształtowanie istniejącego terenu oraz niewielką szerokość pasa drogowego nie mamy możliwości zaprojektowania odwodnienia drogi, w związku z czym efekty naszych prac nie są długotrwałe. Dodatkowym problemem jest zalewanie drogi przez wody spływające z sąsiednich posesji.
W przypadku wystąpienia zastoisk wody problem będzie zgłaszany do Wykonawcy świadczącego usługę wypompowywania wody na terenie Miasta Milanówka.
Odnośnie oświetlenia ulicznego uprzejmie informuję, że Pani zgłoszenie zostało przekazane do konserwatora i zgodnie z jego informacją usterka została usunięta.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówlka
Adam Adamczyk - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 05-03-2017, Iwona
Szanowna Pani Burmistrz,
3 lata temu rownana byla nieutrwardzona ul. Zielona. Na ten moment polowa tej drogi od strony ul. Wylot jest kompletne nieprzejezdna ze wzgledu na olbrzymie dziury i wyrwy.

Czy w tym roku planowane jest rownanie tej ulicy?

Bede wdzieczna za odpowiedz.

Pozdrawiam.
Odpowiedź 10-03-2017

Dzień dobry,


W nawiązaniu do Pana e-maila w sprawie naprawy nawierzchni ulicy Zielonej uprzejmie informuję, że na podstawie wykonanych przez Pracownika Urzędu oględzin została ustalona kolejność prowadzenia prac utrzymaniowych. Ulica Zielona planowana jest do naprawy w etapie 2. Okres wykonywania każdego etapu będzie wynosił około tygodnia w zależności od występujących warunków atmosferycznych. Termin rozpoczęcia prac również uzależniony jest od warunków atmosferycznych, które w chwili obecnej uniemożliwiają wprowadzenie ciężkiego sprzętu niezbędnego do prowadzenia tego typu prac.


Z poważaniem


z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - p.o.Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 03-03-2017, Izabela Kopeć
Dzień dobry,

Chciałabym dowiedzieć się na kiedy planowana jest poprawa dróg ulicy Wiosennej i Czubińskiej.
Od kilku lat zmagamy się z koszmarnym stanem drogi. Obecna sytuacja jest niedopuszczalna. Wczoraj wysłałam maila w tej sprawie wraz ze zdjęciami dojazdu do ulicy Wiosennej z każdej strony jakiej mogłoby się wydawać można byłoby dojechać. Jak widać dojazd/wyjazd do/z każdego domu jest wręcz niemożliwy, a jak wiadomo konieczny.
Bardzo proszę o zrozumienie naszej sytuacji i jak najszybszą interwencje w celu poprawy stanu dróg.
Mieszkając od kilku lat wiem, że 1-2 razy do roku jest podejmowana próba zasypania dziur, jednak nie przynosi ona rezultatu na dłużej.

Z góry dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców ulicy Czubińskiej i Wiosennej i czekam na informację zwrotną odnośnie tej sprawy.
Odpowiedź 16-03-2017

Szanowna Pani,
W nawiązaniu do Pani wiadomości dotyczącej poprawy stanu dróg (ulice Wiosenna i Czubińska) uprzejmie informuję, że prace związane z doraźnym utrzymaniem dróg gruntowych zostały rozpoczęte w bieżącym tygodniu. Podzielam Pani pogląd, iż bieżąca konserwacja stanowi doraźny środek zapewniający możliwość prawidłowego korzystania z dróg. Długotrwały efekt może zagwarantować jedynie przeprowadzenie inwestycji modernizacyjnej, której realizacja jest uzależniona od możliwości budżetowych gminy - w dokumentach (budżet, Wieloletnia prognoza finansowa) nie są przewidziane do realizacji zadania dotyczące wspomnianych przez Panią ulic. Aktualnie rozważamy możliwość ułożenia drogowych płyt betonowych na nieutwardzonym odcinku ulicy Wiosennej wraz z łącznikiem do ulicy Naddawki. Realizacja prac będzie uzależniona od środków finansowych Gminy.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówlka
Adam Adamczyk - p.o. Kierownika Referatu TOM
do góry strony
Pytanie 06-02-2017, Paweł Świdziński
W związku z planowanym remontem ul. Brwinowskiej na odcinku od ul Kazimierzowskiej do Turczynka i drogi 719 oraz remontem ciągu ulic Średnia - Polnych Kwiatów na terenie Grodziska Mazowieckiego, chciałbym się dowiedzieć:
1. Czy planowany ciąg komunikacyjny ma pełnić rolę czysto lokalną, czy może ma być połączeniem południowych rejonów gm, Grodzisk Mazowiecki z szosą 719?
2. Jeśli ma to być droga lokalna, to jakie środki techniczne zostaną zastosowane aby maksymalnie ograniczyć ruch przelotowy?
3. Jeśli miałaby to być droga ponadlokalna, to jak się to ma do wielokrotnie wyrażanych przez Milanówek sprzeciwów wobec przeprowadzenia południowej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego poprzez południowe obszary Milanówka?
Odpowiedź 14-02-2017

Szanowny Panie,
W nawiązaniu do Pana zapytania w sprawie ulicy Brwinowskiej uprzejmie informuję, ze projekt przebudowy przedmiotowej drogi przewiduje budowę jezdni o szerokości 5 metrów na odcinku od ul. Królewskiej do linii kolejowej nr 48 (WKD) oraz 4,5 metra na odcinku od linii kolejowej nr 48 do ul. Kazimierzowskiej. Są to szerokości przewidziane rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie dla dróg klasy technicznej D- dojazdowej. Jednakże ze względu na lokalizację drogi nie ma możliwości całkowitego wykluczenia ruchu ponadlokalnego. Zarządca drogi może jedynie ograniczyć ruch ponadlokalny poprzez zaprojektowanie (wykonanie dokumentacji nie zostało jeszcze zakończone, projekt stałej organizacji ruchu jeszcze nie powstał) oznakowania pionowego w postaci ograniczenia tonażu i prędkości a także elementów uspokojenia ruchu w postaci skrzyżowań wyniesionych. Powyższe rozwiązania zostaną uwzględnione w projekcie.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - p.o.Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 12-01-2017, kreska57
Kolejny pomysł - lodowisko. Czy ktoś pomyślał o mieszkańcach osiedla? Co z parkingami. Zgłoszony był przez okolicznych mieszkańców pomysł ustanowienia ulicy Sportowej ulicą jednokierunkową. Może jednak warto wrócić do tego projektu? Proponuję jednocześnie powołać posterunek straży miejskiej w okolicach lodowiska.
Odpowiedź 24-01-2017

Lodowisko, które stanowi niezaprzeczalną atrakcję dla mieszkańców znajduje się na terenie, który od lat służy rekreacji i aktywności. Przez pierwszych pięć dni skorzystało z lodowiska ponad 500 osób. Jesteśmy przygotowani na wszelkie sytuacje związane ze zwiększonym ruchem w okolicy lodowiska, jednak jak dotąd ruch nie stanowi większego problemu gdyż jest zmienny.

By polepszyć sytuacje kierowców otworzyliśmy parking na terenie samego lodowiska, wjazd jest od ulicy Dębowej co powoduje, że kierowcy nie wjeżdżają na parkingi osiedlowe. Zapraszamy do skorzystania z sąsiadującego lodowiska.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Aneta Majak - Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury

do góry strony
Pytanie 19-12-2016, Anna Kieszkowska
Dzień dobry,
Proszę o informację czy mają Państwo zamiar poprawić ul.Graniczna na odcinku między ul. Charci Skok a ul. Zawąską?
Są ogromne dziury pozostawione o ile się nie mylę po wykonanej kanalizacji i dosłownie można nawet przy wolnej jeździe urwać koło lub po prostu uszkodzić pojazd.
Proszę o zajęcie się sprawą.
Odpowiedź 20-12-2016

Szanowna Pani,
Odpowiadając na Pani pytania o kwestię naprawy nawierzchni ul. Granicznej na odcinku od ul. Charci Skok do ul. Zawąskiej uprzejmie informuję, że planujemy wykonać prace konserwacyjne jeszcze w tym roku. Duże opóźnienie z prowadzeniu bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni gruntowej wynika z warunków pogodowych, które uniemożliwiały użycie ciężkiego sprzętu niezbędnego do wykonywania prac utrzymaniowych. Pomimo faktu, iż warunki nadal są niekorzystne podjęliśmy decyzję o uzpełnieniu ubytków w nawierzchni kruszywem bez użycia specjalistycznych maszyn drogowych. Działanie to, choć zdecydowanie mniej trwałe niż roboty prowadzone w tradycyjny sposób jest jedynym możliwym rozwiązanie z uwagi na brak możliwości wykorzystywania sprzętu (równiarki i walca drogowego), a jednocześnie powinno zdecydowanie zmniejszyć uciążliwości z tytułu nierówności na drogach.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 18-12-2016, Łukasz Mikołajczyk
Witam,
Piszę do Pani Burmistrz w imieniu mieszkańców ulic Przyszłość, Załamana i Przerwana.
Proszę nam powiedzieć, kiedy planowana jest naprawa dróg gruntowych po ostatnich obfitych opadach deszczu ? W szczególności pytanie dotyczy ulicy Przyszłość, która jest szczególnie eksploatowana na odcinku od ulicy Gospodarskiej do skrzyżowania ulic Przerwanej i Załamanej. Na tym odcinku zauważyć można największe ubytki na drodze. Doły tam powstałe wymuszają na kierowcach bardzo powolną jazdę slalomem oraz powodują poważne niszczenie pojazdów mieszkańców tych ulic. Nie wspominając o kierowcach, kurierach i klientach, którzy dojeżdżają tamtędy do firm prowadzących działalność przy w/w ulicach. Zależy nam by ktoś zainteresował się stanem tej ulicy, której nie pomagają doraźne naprawy. Może warto byłoby zastosować rozwiązania podobne do tych na ulicy Zygmunta Kraśińskiego i Leśny Ślad ( tj. krawężniki i tłuczeń) Bardzo proszę o odpowiedź.
Z wyrazami szacunku
Łukasz Mikołajczyk
Odpowiedź 20-12-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana postulat o przeprowadzenie prac konserwacyjnych na ulicach Przyszłości, Załamanej i Przerwanej pragnę poinformować, że tego rodzaju działania będą odbywać się jeszcze w tym tygodniu. Duże opóźnienie z prowadzeniu bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni gruntowej wynika z warunków pogodowych, które uniemożliwiały użycie ciężkiego sprzętu niezbędnego do wykonywania prac utrzymaniowych. Pomimo faktu, iż warunki nadal są niekorzystne podjęliśmy decyzję o zuzpełnieniu ubytków w nawierzchni kruszywem bez użycia specjalistycznych maszyn drogowych. Działanioe to, choć zdecydowanie mniej trwałe niż roboty prowadzone w tradycyjny sposób jest jedynym możliwym rozwiązanie z uwagi na brak możliwości wykorzystywania sprzętu (równiarki i walca drogowego), a jednocześnie powinno zdecydowanie zmniejszyć uciążliwości z tytułu nierówności na drogach.
Za wszelkie trudności wynikające z opóźnień w pracach konserwacyjnych uprzejmie przepraszam.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 13-12-2016, stanisław
Szanowna Pani

dlaczego na czas remontu ulicy Ludnej, ulica objazdowa Chopina nie została przez urzędników Pani podlegających, a opłacanych podobnie jak i Pani z moich podatków, należycie przygotowana?
Ulica Chopina przypomina klepisko pełne dziur i jest niebezpieczna, bowiem można na niej uszkodzić zawieszenie lub oponę. Proszę z podległym urzędnikiem odwiedzić w.wym. ulicę i wyciągnąć wnioski. Myślenie ma kolosalną przyszłość.
stanisław
Odpowiedź 20-12-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana pytanie o właściwie przygotowanie ul. Chopina na okoliczność wyznaczenia objazdu w związku z prowadzonymi pracami na ul. Ludnej pragnę zapewnić, iż wszelkie procedury z tym związane zostały dopełnione. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac Wykonawca zobowiązany był do uzyskania pozytywnie zaopiniowanego projektu czasowej organizacji ruchu, co też uczynił. Jednocześnie, warto podkreślić, że część ulicy Chopina (na odcinku od ul. Wojska Polskiego do rejonu posesji nr 23 i 30) posiada nawierzchnię bitumiczną (na fragmencie wykonaną w tym roku tuż przed rozpoczęciem prac na ul. Ludnej), natomiast z uwagi na fakt, iż na pozostałym fragmencie część pasa drogowego tej ulicy należy do Gminy Grodzisk Maz. nie było możliwości przeprowadzenia tam podobnych działań. W związku z powyższym wspomniany przez Pana fragment był poddawany bieżącej konserwacji polegającej na równaniu, uzupełnianiu pozostałych ubytków i zagęszczaniu - jednakże ze względu na charakterystykę tej drogi oraz wzmożony ruch tego rodzaju prace nie gwarantowały trwałości. W związku z tym prace utrzymaniowe muszą być powtarzane cyklicznie w miarę potrzeb. Duże opóźnienie z prowadzeniu bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni gruntowej wynika z warunków pogodowych, które uniemożliwiały użycie ciężkiego sprzętu niezbędnego do wykonywania prac utrzymaniowych. Pomimo faktu, iż warunki nadal są niekorzystne podjęliśmy decyzję o uzpełnieniu ubytków w nawierzchni kruszywem bez użycia specjalistycznych maszyn drogowych. Działanie to, choć zdecydowanie mniej trwałe niż roboty prowadzone w tradycyjny sposób jest jedynym możliwym rozwiązanie z uwagi na brak możliwości wykorzystywania sprzętu (równiarki i walca drogowego), a jednocześnie powinno zdecydowanie zmniejszyć uciążliwości z tytułu nierówności na drogach.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 10-12-2016, agnieszka
Przeszło miesiąc wstecz pisałam o dramatycznym(!) stanie ulicy Ledóchowskiej i Chopina-objazd ul.Ludnej.Zero odpowiedzi,zero reakcji.Kałuża przy ul.Ledóchowskiej 20 nie wysycha od wielu miesięcy,to już oczko wodne ,które jest zagrożeniem epidemilogicznym.Dziury przy segmentach na początku ulicy dramatyczne.Mieszkam w Milanówku od 11 lat,płacę podatek od nieruchomości,dlaczego nie mogę od tyłu lat do domu dojechać normalnie????Remonty tej ulicy to fikcja!W trzecim świecie Afryce drogi są w dużo lepszym stanie.Nie chcę słyszeć o zimie,bo pisałam w październiku,kiedy było +14stopniMyślę że jeśli nie można dojechać do domu,może trzeba przestać płacić podatek od nieruchomości?
Odpowiedź 20-12-2016

Szanowna Pani,
Odpowiadając na Pani pytanie o termin prac konserwacyjnych na ul. Ledóchowskiej i ul. Chopina uprzejmie informuję, że działania w tym zakresie powinny odbyć się jeszcze w tym roku. Duże opóźnienie z prowadzeniu bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni gruntowej wynika z warunków pogodowych, które uniemożliwiały użycie ciężkiego sprzętu niezbędnego do wykonywania prac utrzymaniowych. Pomimo faktu, iż warunki nadal są niekorzystne podjęliśmy decyzję o uzpełnieniu ubytków w nawierzchni kruszywem bez użycia specjalistycznych maszyn drogowych. Działanie to, choć zdecydowanie mniej trwałe niż roboty prowadzone w tradycyjny sposób jest jedynym możliwym rozwiązanie z uwagi na brak możliwości wykorzystywania sprzętu (równiarki i walca drogowego), a jednocześnie powinno zdecydowanie zmniejszyć uciążliwości z tytułu nierówności na drogach.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony


Wersja do druku