Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 25-08-2016, Piotr Sobczyński
Witam serdecznie,

Mam ogromną prośbę o zamontowanie lustra ulicznego na ulicy Łąkowej przy wylocie z ulicy Stokrotki, Wyjazd jest bardzo wąski, a często jadące ze sporą prędkością ulicą Łąkową samochody są niewidoczne dla wyjeżdżających i stwarzają zagrożenie wypadku.

z góry dziękuję za szybką reakcję

Piotr Sobczyński
Odpowiedź 08-09-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pański postulat uprzejmie informuję, że po otrzymaniu zgłoszenia dokonano wizji w terenie, która potwierdziła potrzebę zamontowania lustra drogowego na wyjeździe z ul. Stokrotki w ul. Łąkową. W związku z powyższym zostanie sporządzony i zatwierdzony projekt organizacji ruchu na podstawie którego następnie zamontowane zostanie lustro w przedmiotowej lokalizacji.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 23-08-2016, Wojtek
Szanowna Pani Burmistrz,

Na skrzyżowaniu ulicy Królewskiej i Szkolnej jest zainstalowana sygnalizacja świetlna. Z moich obserwacji wynika, że jest tam także zainstalowane urządzenie, które automatycznie przełącza tą sygnalizację dla pojazdów nadjeżdżających od ulicy Szkolnej (prawdopodobnie pętla indukcyjna).
O ile urządzenie to poprawnie wykrywa obecność samochodu, to niestety nie wykrywa motocykli. W związku z tym motocykliści na ulicy Szkolnej albo czekają około 15-20 minut na zmianę świateł, albo nie stosują się do światła czerwonego na sygnalizatora.

W związku z powyższym chciałbym się dowiedzieć, czy jest możliwe takie zwiększenie czułości sterownika sygnalizacji aby wykrywał także nadjeżdżające ulicą Szkolną motocykle i również dla nich przełączał światła ?
Odpowiedź 31-08-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pańskie zapytanie dotyczące działania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Królewskiej z ul. Szkolną uprzejmie informuję, że poruszone zagadnienie zostało skonsultowane z jednostką odpowiedzialną za eksploatację i konserwację sygnalizacji, którą jest jednostka terytorialna zarządcy drogi wojewódzkiej (ul. Królewska) - Rejon Grodziski Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zasięgnięto również informacji bezpośrednio u wykonawcy odpowiedzialnego za bieżące utrzymanie sygnalizacji na zlecenie Rejonu. Potwierdzone zostało, że na wspomnianym skrzyżowaniu zainstalowana jest sygnalizacja świetlna zmiennoczasowa, wzbudzana za pomocą detektorów - pętli indukcyjnych umieszczonych w asfaltowej nawierzchni drogi. Zarządca i Wykonawca stwierdzili poprawność działania sygnalizacji, w tym prawidłową czułość i pracę pętli indukcyjnych. Jednocześnie zwrócono uwagę na fakt, że pętla ma szerokość 1,0m i jest umieszczona w osi pasa jezdni. Aby pętla zadziałała, pojazd musi znaleźć się nad nią. W przypadku kiedy motocykl nie zatrzyma się po środku pasa, tylko przy którejś jego krawędzi istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie zostanie wzbudzona nowa faza sygnalizacji, czyli  pozostanie czerwone światło dla kierowców oczekujących na wlocie z ul. Szkolnej.


 


 


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 22-08-2016, Michał
Proszę o informację w czym jest problem aby udrożnić studzienkę kanalizacyjną na skrzyżowaniu przy Tesco?
Problem występuje od kilku lat a miasto nic z tym nie robi.
W tamtym roku pisałem już w tej sprawie ale widzę, że od tego czasu nie udało się nic zrobić. Proszę o informację ile jeszcze trzba poczekć aby problem został usnięty.
Odpowiedź 23-08-2016

Szanowny Panie,
W odniesieniu do udrożnienia wpustów ulicznych na skrzyżowaniu ul. Królewskiej z ul. Piłsudskiego oraz ul. Nowowiejskiej przy TESCO należy wskazać, że infrastruktura ta jest elementem kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 719. Właścicielem drogi jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki, będący jednocześnie właściwym adresatem postulatów dotyczących utrzymania odwodnienia tej drogi w należytym stanie.
Jednakże, z uwagi na powtarzające się podobne sygnały, w celu zabezpieczenia przed nadmiernymi opadami atmosferycznymi w dniach od 14.08.2015 r. do 18.08.2015 r. dokonano komisyjnego przeglądu urządzeń odwadniających w drogach wojewódzkich na terenie miasta Milanówka.
Po wykonaniu przeglądu urządzeń odwadniających w drodze 719 komisja rekomendowała konieczność wykonania prac konserwacyjnych, które polegają na:
- oczyszczeniu istniejących rowów przydrożnych z namułu do rzędnych projektowych;
- oczyszczenie przepustów drogowych z namułu;
- oczyszczeniu z namułu elementów kanalizacji deszczowej: kanałów deszczowych, studni osadnikowych, rewizyjnych, osadników wpustów deszczowych, przykanalików do wpustów deszczowych.
Ustalono wówczas, że roboty zostaną wykonane bez zbędnej zwłoki.
W październiku zeszłego roku kierownik Obwodu Drogowego MZDW Rejon Grodzisk Mazowiecki, powiadomił telefonicznie, że wszystkie prace zostały wykonane. Z uwagi na fakt, iż sytuacja nie uległa poprawie w najbliższym czasie zwrócimy się z ponowną prośbą o wykonanie odpowiednich prac konserwacyjnych na urządzenia odwadniających.


 


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 18-08-2016, Beata
Proszę o wyrównanie ulicy Brwinowskiej na całym odcinku gruntowym a w szczególności zadolenie przy studzience na odcinku Grudowska-Nadarzyńska. Dół jest tak duży że już po raz kolejny samochód uszkodził sobie miskę olejową i cały olej wyciekł do gleby. Podobno jest nacisk na ochronę środowiska.
Odpowiedź 19-08-2016

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani wniosek pragnę poinformować, że roboty związane z poprawą stanu nawierzchni ul. Brwinowskiej zostaną zrealizowane w ramach najbliższego etapu prac związanych z  bieżącym utrzymaniem dróg gruntowych, tj. w okresie od 19 do 26 sierpnia.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 17-08-2016, andrzej zwierzchowski
Szanowna Pani Burmistrz

Zwracam się z prośbą o instalację spowalniaczy prędkości na ulicy Brwinowskiej, na odcinku od ulicy Turczynek do ulicy Królewskiej. Pomimo wystawienia znaku ograniczenia prędkości do 50 km/h i oznaczenia ruchu piesych na tym odcinku drogi kierowcy samochodów korzystając z dobrej asfaltowej nawierzchni ulicy, przy braku chodnika, rozpędzają swoje pojazdy do prędkości znacznie przekraczającej dopuszczalną, powodąjąc zagrożenie dla zdrowia i życia pieszych.

Z poważaniem
Andrzej Zwierzchowski
Odpowiedź 31-08-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pańskie wystąpienie pragnę zwrócić uwagę, że przedmiotowy odcinek ul. Brwinowskiej ma ok. 700m, przy czym na 440 metrach, począwszy od skrzyżowania z ul. Królewską, zlokalizowany jest jednostronny chodnik przykrawężnikowy z płyt betonowych. Na pozostałym odcinku występują obustronne, szerokie, zielone pobocza a widoczność na drodze jest dobra. W związku powyższym należy uznać, że poziom bezpieczeństwa (w szczególności pieszych) na tej drodze jest odpowiedni tzn. taki, którego wartość nie ulegnie zwiększeniu poprzez budowę elementów uspokojenia ruchu drogowego.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 19-07-2016, Marcin
Witam, zwracam się z prośbą aby urząd zwrócił się do powiatowego zarządcy dróg o to aby przy ulicy Warszawskiej (na odcinku od ulicy Przeskok do Krzywej południowej stronie ulicy ), ustawić słupki wzdłuż chodnika tak aby samochody parkowały w tym miejscu tak jak ustawiony znak informacyjny nakazuje, równolegle do krawężnika. W obecnej sytuacji kierowcy nie zważają na znak i parkują prostopadle przez co inni kierowcy zmuszani są omijać parkujące pojazdu najeżdżając po linii podwójnej ciągłej.

Druga prośba jest taka aby straż miejska zwracała uwagę na wykroczenia w tym miejscu, odnośnie tego co napisałem wcześniej.

Pozdrawiam
Odpowiedź 18-08-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pański wniosek dotyczący parkowania na ul. Warszawskiej, uprzejmie informuję, że wystąpimy z prośbą do zarządcy drogi powiatowej – Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku w prośbą o wprowadzenie elementów fizycznej separacji chodnika i miejsc postojowych oraz dodanie tabliczki wskazującej sposób parkowania w tym rejonie.
Informacja dotycząca egzekwowania prawidłowego sposobu parkowania zostanie przekazana także do Straży Miejskiej.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 18-07-2016, Andrzej Zwierzchowski
Szanowna Pani Burmistrz,

Zgodnie z harmonogramem robót naprawczych nawierzchni gruntowych zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu naprawa ul. Brwinowska – odcinek od ul. Turczynek do WKD został zakwalifikowany do realizacji w terminie 29.06 - 08.07.2016 r. z zastrzeżeniem "w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych realizacja prac może zostać wydłużona lub czasowo wstrzymana".
Termin minął, niekorzystne warunki atmosferyczne nie zaistniały, a fatalny stan tego odcinka ulicy Brwinowskiej pozostał.
Czy są inne powody niezrealizowania tego zadania?

Pozdrawiam
Andrzej Zwierzchowski
Odpowiedź 18-08-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pańskie wystąpienie dotyczące stanu nawierzchni ul. Brwinowskiej uprzejmie informuję, że dostała ona poddana profilowaniu jako jedna z pierwszych a wykonane prace zostały odebrane. Niestety wielokrotne ulewne deszcze, które nastąpiły po pracach mogły mieć znaczący wpływ na szybką degradację nawierzchni. Pragnę poinformować, że droga będzie w miarę potrzeb i możliwości regularnie poprawiana. Kolejne równania planowane są w sierpniu br.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 14-07-2016, Marcin Gołębiowski
Witam

Zwracam się z prośbą o wyznaczenie miejsc postoju/parkowania pojazdów w strefie zamieszkania oznaczonej znakiem D-40, na ulicy Głowackiego.
Obecnie jest ich brak a sam znak D-40 oczywiście stanowi bezwzględny zakaz parkowania pojazdu o ile nie ma w danej strefie wyznaczonych do tego miejsc do parkowania.

Moja sugestia jest taka aby wyznaczyć miejsca postojowe po południowej stronie ulicy poprzez namalowanie znaków poziomych (tzw. zatok) albo ustanowienie znaku drogowego informującego o takiej możliwości.
Biorąc pod uwagę szczególnie to iż na odcinku drogi gdzie obowiązuje strefa zamieszkania prowadzone są działalności gospodarcze to brak możliwości zaparkowania pojazdu nawet na chwilę jest pewną niedogodnością.

Pozdrawiam
Odpowiedź 28-07-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pańską prośbę, uprzejmie informuję, że zgodnie z aktualnymi przepisami regulującymi parametry elementów ulic, w istniejących granicach pasa drogowego ul. Głowackiego, który na znacznym odcinku ma szerokość nie przekraczającą 7 metrów, nie ma możliwości wydzielenia miejsc postojowych.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 05-07-2016, Dariusz
Kiedy zacznie się kapitalny remont ul Spacerowej
Odpowiedź 14-07-2016

Szanowny Panie,
Zgodnie z wykazem przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka, prace drogowe związane z modernizacją ul. Spacerowej przewidziane są w 2020 roku.
Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 03-07-2016, MalcolmX
Dzień Dobry
Chciałbym się dowiedzieć czy zostanie w końcu coś zrobione z nawierzchnią ul.Dalekiej. Kurz który powstaje podczas ruchu pojazdów staje się nie do zniesienia, podczas upałów strach otworzyć okna bo kurz osiada na wszystkim, a po opadach stoją kałuże wody. Rozbudowa cmentarza spowodowała nasilenie ruchu w obrębie ul. Dalekiej. Milanowska nekropolia jest miejscem uczęszczanym nie tylko podczas święta 01.11 , ale również przez cały rok. Niszczy to nawierzchnie ulicy Dalekiej, jest uciążliwe dla mieszkańców jak również słabą wizytówką miasta. Bardzo proszę o rzeczową i konkretną odpowiedź.
Pytanie nr 2 Czy wykonana zostanie na ul.Dalekiej nawierzchnia z destruktu asfaltowego jak w przypadku ul.Partyzantów.
Odpowiedź 13-07-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pańskie pytania dotyczące nawierzchni ul. Dalekiej, uprzejmie informuję, że w najbliższym czasie nie ma planów modernizacji i utwardzenia tej drogi.
Będzie ona natomiast w miarę potrzeb i możliwości poddawana zabiegom utrzymaniowym.
Ponadto, pragnę zauważyć, że ul. Daleka, jako jeden z odcinków spośród ogólnej długości ok. 40 km dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Miasta – właśnie z uwagi swojej charakterystyki technicznej może generować niedogodności związane z ze zjawiskiem pylenia. Do czasu realizacji modernizacji polegającej na zmianie rodzaju nawierzchni wyeliminowanie tego problemu jest niemożliwe.
Pragnę dodać, że po otrzymaniu Pańskiego zgłoszenia został sprawdzony aktualny stan ul. Dalekiej i uznano go za zadowalający. Nawierzchnia posiada zadolenia, jednak ich ilość i wielkość, nie stanowi przeszkody przy spokojnym przejeździe drogą.
Niemniej w przypadku pogorszenia stanu nawierzchni zostanie ona naprawiona w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk – Kierownik Referatu TOM


do góry strony


Wersja do druku