Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 29-01-2013, wacek
Dzień dobry Panie Burmistrzu
Chciałbym prosic o uzasadnienie przysługującej ilości worków w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,. Jestem pewien się ,że ta ilość przekracz kilkakrotnie zapotrzebowanie przeciętnej rodziny.
Mówię to w oparciu o dotychczasowe zużycie worków w mojej rodzinie /3 dorosłe osoby- 1 komplet kolorowych worków + 1 czarny na miesiąc /a także na podstawie obserwacji ilości worków wystawianych w dniu ich odbioru przed poszczególnymi posesjami. Jest to bardzo grubo przesadzona ilość a zaznaczam że należe do grupy mieszkańcóe, która jako nieliczna wystawia zapełnione worki we wszystkich kolorach, a smieci pod żadną postacią nie palę, tak jak robią to często inni mieszkańcy o czym świadczy śmród dymu wydobywający się z kominów.
Jak wyczytałem w którejś udzielonej przez Pana odpowiedzi będzie przysługiwać:
1)w kolorze niebieskim na makulaturę – 1 worek 120 l/ osobę/miesiąc;
2)w kolorze białym na szkło - 1 worek 60 l/osobę/ miesiąc;
3)w kolorze żółtym na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - 2 worki 120 l/osobę/miesiąc;
4)w kolorze czarnym na odpady zmieszane oraz pozostałe po selektywnej zbiórce wraz z pozostałymi bioodpadami – 2 worki 60 l/ osobę/miesiąc
Zasypie Pan Burmistrz workami cały Milanówek.

Druga sprawa;
Rozumiem ,ze dotychczas gmina organizowała i pokrywała koszty odbioru śmieci ,gratów i innych przedmiotów z kasy miejskiej uszczuplając tym samym fundusze które mogły by byc przeznaczone na inne cele.Mieszkańcy nic nie płacili. Akcje zbiórki smieci przebiegały od wielu lat bardzo dobrze.Wielki plus dla Burmistrza.
Chciałbym prosić o wyjaśnienie czy dobrze rozumię ,że teraz pieniądze które gmina dotychczas wydawła na zbiórkę smieci ,teraz będą zebrane od mieszkańców a więc w kasie gminy przybędzie rocznie z grubsza licząc:
13 000 mieszkańców X12,5 zł/osobę =162.500 zł/ miesiącznie t,j. prawie 2 miliony zł rocznie w stosunku do lat ubiegłych.
Dotychczas stać było gminę na pokrywnie pełnych kosztów odbioru smieci to może teraz, kosztem obniżenia stawki opłaty od mieszkańców, możnaby uszczuplić nieco tę kwotę 2 mln. zł i obniżyć stawkę do 9 zł /osobę a zadowolić się kwotą 1,1 mln zł. rocznie,której dotychczas gmina nie posiadała wcale.
Pozdrawiam Wacław

Odpowiedź 04-02-2013

Szanowny Panie,
Uprzejmie informuję, że ilość worków, przysługujących mieszkańcom w ramach selektywnej zbiórki odpadów, jest ilością szacunkową. Ustalając ilość poszczególnych worków Gmina wzięła pod uwagę fakt, że ilość wytwarzanych odpadów  w poszczególnych gospodarstwach domowych nie jest jednakowa i w niektórych gospodarstwach zapotrzebowanie na worki będzie większe. Wstępnie, każdy mieszkaniec otrzyma jednakową ilość worków, natomiast wraz z kolejnymi odbiorami, ilość pozostawionych worków będzie adekwatna do ilości faktycznie wystawianych przez mieszkańca worków, tak aby dostosować ją do indywidualnych potrzeb.
Jednocześnie informuję, że obniżenie opłaty za odbiór odpadów nie jest wykluczone. Może to mieć miejsce po rozstrzygnięciu przetargu na wybór firmy odbierającej odpady od mieszkańców Milanówka.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
      

do góry strony
Pytanie 24-01-2013, Grażyna Mozel
Witam Panie Burmistrzu,
Moje pytanie jest raczej skargą na opieszałość i lekceważenie nas ze strony Ochrony Srodowiska z Milanówka.
Od trzech dni dzwonimy i prosimy o odśnieżenie
ulicy Rzecznej. Dziś zakopały się już 3 samochody.
Prowadzę biuro rachunkowe i przyjeżdżający do mnie klienci skarżą się na bardzo utrudnione warunki jazdy. Ja rozumiem, że jest zima, że pada śnieg ale dlaczego Rzeczna jest tak ciężka do przejechania??? Jest to ulica posiadająca kostkę i nie rozumiem dlaczego nie można jej prawidłowo odśnieżyć. W poprzednich latach nie było takich problemów.
Bardzo proszę o interwencję.
Pozdrawiam
Grażyna Mozel
Odpowiedź 28-01-2013

Szanowna Pani,
Uprzejmie informuję, że monity naszych mieszkańców nie są przez nas lekceważone. Po Pani zgłoszeniu został skierowany sprzęt w celu przepłużenia m.in. ul. Rzecznej. Pracownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią osobiście sprawdził warunki drogowe w tym rejonie. Ulica była przejezdna.
Warunki atmosferyczne – intensywny, długotrwały opad, z jakim mieliśmy w ostatnich dniach doczynienia spowodował duże utrudnienia w ruchu drogowym w mieście.
Podejmujemy możliwe działania, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczne poruszanie się po mieście.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - po. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 15-01-2013, Jan
Szanowny Panie,
A w zasadzie Szanowna Pani (każde moje pytanie jako pytanie do Burmistrza jest odpowiedziane przez Panią z Referatu Ochrony Środowiska).
Dziękuję za odpowiedź, wciąż dość enigmatyczną odnośnie wyceny stawki za uczestnictwo w programie wywozu nieczystości.
Wciąż nie rozumiem jakie kryteria miały znaczenie w przypadku wyboru porównania stawek z miastami, które w charakterze, liczbie mieszkańców, rodzaju zabudowy, przestrzeni etc, są tak różne od Milanówka.
Powoływałem się na przykład wyceny stawki w Raszynie (9 zł/osoba – segregowane, 13 zł/osoba niesegregowane).
Proszę o informację jakie parametry były brane pod uwagę przy wycenie stawki za wywóz nieczystości?
Raszyn z racji powierzchni, a zwłaszcza liczby mieszkańców jak również charakteru jest dużo bardziej zbliżony do Milanówka niż Grodzisk Maz.
Odpowiedź 21-01-2013

Szanowny Panie,
Zgodnie z art. 6k ust.1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do wyliczenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami odbieranymi od właścicieli nieruchomości Gmina wzięła pod uwagę:
1.liczbę mieszkańców zamieszkujących Gminę Milanówek;
2.ilość wytwarzanych na terenie Gminy Milanówek odpadów komunalnych;
3.koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu.
Jeśli chodzi o Raszyn to jest to Gmina o charakterze wiejskim, ma inną specyfikę, więc nie możemy się z nią porównywać. Zresztą myślę, że każda Gmina przy wyliczaniu stawek bazowała na swoim doświadczeniu i wiedzy z zakresu gospodarki odpadami na swoim terenie.
  
  


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak  - p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią


 

do góry strony
Pytanie 15-01-2013, Agnieszka
gdzie znajdę nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku w mieście?
pozdrawiam Agnieszka B
Odpowiedź 16-01-2013

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na Pani maila, uprzejmie informuję, że Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka może Pani znaleźć na stronie Milanówka www.milanowek.pl. Poniżej link do dokumentu:
http://www.milanowek.pl/1297,0Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
      

do góry strony
Pytanie 14-01-2013, Jan
Szanowny Panie Burmistrzu,
Dziękuję za odpowiedź na moje poprzednie pytanie odnośnie planowanych kosztów programu utylizacji śmieci. Pytałem o to dlaczego przy tak długim doświadczeniu Milanówka w programie segregacji śmieci koszty ustalone przez Radę są na poziomie miast okolicznych.
Teraz chciałbym zapytać czy jest szansa aby Rada czy też Pan sam rozważył rewizję stawki zważywszy, że miasto nie tak znowu dalekie od Milanówka a mianowicie Raszyn ustalił stawkę na poziomie 9 zł na osobę na miesiąc posegregowanych śmieci lub 13 zł za nieposegrowane. Stawka wyliczona przez Raszyn wydaj się dużo bardziej realna.
Z poważaniem,
Jan
Odpowiedź 15-01-2013

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila, uprzejmie informuję, że do wyliczenia opłaty wzięto pod uwagę ilość odpadów powstających na terenie miasta w latach ubiegłych, koszty ich odbioru i zagospodarowania, koszty administracyjne jakie pociąga za sobą nowy system, a także koszty jakie do tej pory ponosiła gmina za organizowanie bezpłatnych dla mieszkańców, akcji odbioru odpadów. Opłata rzeczywiście kształtuje się na podobnym poziomie jak w gminach, które z nami sąsiadują, ale jest to tylko potwierdzenie, że wyliczenia były wykonane rzetelnie.
Jednakże, jeśli tylko zaistnieje możliwość obniżenia opłaty, co może mieć miejsce, gdy nastąpi korzystny wynik przetargu na wybór firmy odbierającej odpady, Burmistrz przedstawi taką propozycję Radzie Miasta.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią


 

do góry strony
Pytanie 07-01-2013, Jan
Szanowny Panie Burmistrzu.
Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku dla Pana i Milanówka.
Przy okazji nadchodzących zmian w systemie wywozu nieczystości chciałbym zadać kilka pytań:
1) dlaczego, mimo (jak Pan opisuje to w "Biuletynie") blisko dziesięcioletniego doświadczenia miasta w programie wywozu nieczystości bazą do wyceny za wywóz nieczystości jest wycena innych, sąsiednich miast? Gro z nich nie ma lub ma słabo rozwinięty program segregacji śmieci a proponowana cena na osobę jest bardzo podobna.
2) jeśli już mowa o cenie. Co miasto ma zamiar robić z nadwyżką wpłacanych kwot? Z tego co się orientuję program czy też cały system ma nie generować zysków a jedynie finansować całość programu. Skąd przypuszczenie o nadwyżkach? W moim przypadku segreguję odpady od kilku lat odkąd mieszkam w Milanówku. Dodatkowo mam umowę na wywóz pozostałych odpadów co kosztuje mnie 14 zł miesięcznie. Co jakiś czas wywoże makulaturę do skupu (nie mieści mi się do worków) i dostaję za nią kilkanaście złotych (dużo prasy i czasopism). Proponowana przez radę miasta stawka za osobę to 12 zł razy liczba osób w moim gospodarstwie (3) daje ponad dwukrotnie to co dziś płacę.
3) Skąd taka akurat wycena przy tak długim doświadczeniu miasta w prowadzeniu programu segregacji śmieci? przecież łatwo sprawdzić, wsród mieszkańców tych którzy mają umowy na wywóz ile ich to kosztuje.
4) czy nie sądzi Pan, że siła negocjacji miasta jest większa niż indywidualnego mieszkańca takiego jak ja?
5) czy to aparat administracyjny ma konsumować ponadwukrotny (jak dla mojego gospodarstawa) przyrost w kosztach utylizacji smieci?
5) czy ze względu na proponowaną wycenę (na osobe) dostęp do worków będzie nieograniczony?
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Jan
Odpowiedź 09-01-2013

Szanowny Panie,
Na wstępie pragnę podziękować za życzenia noworoczne i również życzyć wszelkiej pomyślności w 2013 roku.
Poniżej kilka słów wyjaśnienia do zmian jakie nastąpią od 1 lipca  2013 r. w systemie gospodarki odpadami na terenie miasta Milanówka.
Gmina Milanówek ma prawie dwudziestoletnie doświadczenie jeśli chodzi o segregację odpadów. Wyliczając koszty nowego systemu miasto brało pod uwagę ilość odpadów powstających na naszym terenie, koszty ich odbioru i zagospodarowania. Rzeczywiście wysokość opłaty jest zbliżona we wszystkich okolicznych gminach, ale wynika to z podobnej specyfiki sąsiadujących miast jak również z rzeczywistych kosztów, które nowy system generuje.
Nie zakładamy uzyskania nadwyżki z pobranej od mieszkańca opłaty „śmieciowej”, wręcz przeciwnie mamy obawy, że wpływy z opłaty do urzędu mogą nie wystarczyć na pokrycie kosztów systemu.
Wskazuje Pan, że opłata jaką mieszkaniec będzie musiał ponosić od 1 lipca br. jest za wysoka.
Ale proszę zauważyć, że Pan bierze pod uwagę tylko koszty bezpośrednio ponoszone wyłącznie przez Pana, natomiast należy również wziąć pod uwagę koszty jakie do tej pory ponosiła gmina, za wszystkie bezpłatne akcje organizowane dla mieszkańców, a mam tu na myśli odbiór: gabarytów, zużytego sprzętu, opon, przeterminowanych leków, zużytych baterii, akumulatorów czy też liści.
Do tego dochodzą także koszty administracyjne. Biorąc powyższe pod uwagę opłata nie jest zbyt wysoka.
Jeśli chodzi o liczbę worków, to nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta reguluje tą kwestię i w przypadku selektywnej zbiórki odpadów na mieszkańca będzie przypadać następująca liczba worków:
1)w kolorze niebieskim na makulaturę – 1 worek 120 l/ osobę/miesiąc;
2)w kolorze białym na szkło -  1 worek 60 l/osobę/ miesiąc;
3)w kolorze żółtym na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - 2 worki 120 l/osobę/miesiąc;
4)w kolorze czarnym na odpady zmieszane oraz pozostałe po selektywnej zbiórce wraz z pozostałymi bioodpadami – 2 worki 60 l/ osobę/miesiąc;
5)w dowolnym worku z wyłączeniem worków, o których mowa w pkt 1- 4 w okresie od 1 kwietnia do 15 grudnia na odpady ogrodowe i zielone – bez określania limitu.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 26-12-2012, Piotr
Kiedy zostaną usuniete liście w workach z ulicy Wiatracznej? Akcja odbioru liści zamarła.
pozdrawiam
Piotr S.

Odpowiedź 28-12-2012

Szanowny Panie,
Uprzejmie informuje, że liście z ulicy Wiatracznej zostaną w dniu dzisiejszym odebrane.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią. 

do góry strony
Pytanie 20-12-2012, leszek wisłocki
Panie Burmistrzu.
Uczestniczę w selektywnej zbiórce odpadów.
Na tzw Inne Odpady jest obowiązek zakupu za kilkanaście zł. czarnego worka.Jeżeli w nowym roku będę płacił 12,5 zł /osobę za smieci posegregowane to czy tzw Inne Odpady będą odbierane bezpłatnie w dowolnych workach, za które nie będę musiał płacić, czy w dalszym ciągu będę musiał te worki kupować.
Odpowiedź 31-12-2012

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila z dnia 20.12.2012 r. uprzejmie informuję, że miesięczna opłata dla mieszkańców segregujących odpady - 12,50 zł/osobę, pokrywa koszt odbioru oraz zapewnia komplet worków na odpady, również te zmieszane.


Z poważaniem
z up.Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak -  p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią


 


 

do góry strony
Pytanie 10-12-2012, helena
Szanowny Panie Burmistrzu,

kiedy możemy się spodziewać odbioru worków z liśćmi z rejonu 5 (planowo miał się odbyć w dniach 5-6/12/2012). Do dziś worki nie zostały odebrane. Trochę nie przystoi aby miasto-ogórd wyglądało jak jakieś slumsy - wszędzie gdzie się nie wyjdzie stoją stosy czarnych i niebieskich worków.
Odpowiedź 12-12-2012

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani maila uprzejmie informuję, że pomimo drobnych opóźnień worki  z liśćmi z rejonu piątego zostaną odbierane od poniedziałku tj. od 17.12.2012 r.
Za zaistniałe opóźnienie najmocniej przepraszam. Jednocześnie informując, że dołożę wszelkich starań , aby podobna sytuacja nie powtórzyła się.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią


 

do góry strony
Pytanie 08-12-2012, Robert Zajkowski
Panie Burmistrzu,
Proszę o informację w jaki sposób naliczane będą opłaty za odbiór śmieci od 1 lipca 2013 roku. Prosiłbym o podanie przykładowych obliczeń dla rodziny np. 4-ro osobowej segregującej odpady (4 rodzaje plus pozostałe) oraz nie segregującej odpadów.
Czy jakiekolwiek inne kryteria poza liczbą osób w gospodarstwie będą brane pod uwagę?
Dziękuję,

Robert Zajkowski
Odpowiedź 12-12-2012

Szanowny Panie,
Opłata  za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, która będzie obowiązywała wraz z wejściem w życie nowego systemu gospodarki odpadami tj. od  1 lipca 2013 roku, będzie naliczana od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość pomnożoną przez stawkę opłaty. Ta metoda, po przeprowadzonej analizie wydała nam się najbardziej sprawiedliwa, gdyż każdy z nas wytwarza odpady i zostaje spełniona zasada, że „zanieczyszczający płaci”.
Każdy właściciel nieruchomości będzie musiał wskazać czy będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów na nieruchomości czy też odpady będą zbierane w sposób zmieszany.
Przy czym przy selektywnej zbiórce, opłata wyniesie dla  4 – osobowej rodziny 50 zł miesięcznie:
 4 x 12,50 zł = 50 zł/miesiąc.
Natomiast jeśli właściciel nieruchomości wskaże, że na danej nieruchomości odpady będą zbierane w sposób zmieszany, to zgodnie z zapisami ustawy poniesie większe koszty i tak  4-ososbowa rodzina zapłaci  100 zł miesięcznie.
4 x 25,00 zł = 100 zł/miesiąc


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią


 

do góry strony


Wersja do druku